Työnohjaajat

Kaikilla Diakin työnohjaajilla on kehittämispalveluosaamista sekä vankkaa kokemusta opettamisesta ja ohjauksesta. Tutustu asiantuntijoihimme!

Pyydä tarjousta suoraan työnohjauspalveluista sähköpostitse tai puhelimitse. Työnohjauspalveluitamme koordinoi liiketoimintapäällikkö Ilse Vogt, jonka yhteystiedot ovat sivun alareunassa.


Helsinki

Eeva Kivelä, TtM, sairaanhoitaja/terveydenhoitaja AMK, mielenterveystyön erikoistumisopinnot, työnohjaaja
yksilö- ja ryhmätyönohjaukset
Erityisosaaminen:  voimavarakeskeinen lähestymistapa, luovat menetelmät, mielen hyvinvointi, luontoyhteys, sosiaali-, terveys- ja opetusalan työnohjaus
Ota yhteyttä: etunimi.sukunimi@diak.fi

Eija Kattainen, TtT, työnohjaaja
yksilö- ja ryhmätyönohjaukset
Erityisosaaminen: terveysala, vaativan tason työyhteisöt ja esimiesten työnohjaus
Ota yhteyttä: etunimi.sukunimi@diak.fi

Arja Koski, FT, THM työnohjaaja (STOry), työnohjaajakouluttaja
yksilö- ja ryhmätyönohjaukset sekä työyhteisöjen työnohjaukset
Erityisosaaminen: yhteisödynaaminen lähestymistapa, monialaiset työryhmät, esimiesten ja johdon työnohjaus
Ota yhteyttä: etunimi.sukunimi@diak.fi

Marja Lindholm, THM, työnohjaaja (STOry) , työnohjaajakouluttaja
yksilö- ja ryhmätyönohjaukset
Erityisosaaminen:  voimavarakeskeinen lähestymistapa, terveydenhuolto, työhyvinvointi, työterveyshuolto ja monialaisten työryhmien työnohjaus
Ota yhteyttä: etunimi.sukunimi@diak.fi

Heli Sipilä, YTM, sosiaalipsykologi, työnohjaaja
yksilö- ja ryhmätyönohjaukset
Erityisosaaminen:  psykodraama ja opinto-ohjaus sekä sosiaali- , terveys- ja opetusalan työnohjaus
Ota yhteyttä: etunimi.sukunimi@diak.fi

Minna Valtonen, TT, pastori, työnohjaaja (STOry)
yksilö- ja ryhmätyönohjaukset
Erityisosaaminen: voimavarakeskeinen lähestymistapa, sielunhoito, kriisityö, sosiaali- , terveys- ja kirkonalan työyhteisöjen työnohjaus
Ota yhteyttä: etunimi.sukunimi@diak.fi

Ilse Vogt, KM, työnohjaajakouluttaja, työnohjaaja (STOry)
yksilö- ja ryhmätyönohjaukset
Erityisosaaminen: voimavarakeskeinen lähestymistapa, monialaiset työryhmät, lastensuojelu, perhetyö, monikulttuuriset työyhteisöt sekä esimiestyönohjaus
Ota yhteyttä: etunimi.sukunimi@diak.fi


Oulu

Tarja Tuovinen-Kakko, YTL, työnohjaaja
yksilö- ja ryhmätyönohjaukset
Erityisosaaminen: ratkaisukeskeisyys, psykoterapia, psyko- ja sosiodraama, sosiaali- terveys- ja opetusalan työnohjaus
Ota yhteyttä: etunimi.sukunimi@diak.fi

Päivi Vuokila-Oikkonen, TtT, työnohjaaja
yksilö- ja ryhmätyönohjaukset
Erityisosaaminen: ratkaisukeskeinen lähestymistapa, tiimivalmennus, mielenterveyden tukeminen, työelämän muutos, tiimivalmennus ja moniammatillisten työryhmien työnohjaus
Ota yhteyttä: etunimi.sukunimi@diak.fi


Pieksämäki

Tuomo Lyhty, YTM, työnohjaaja (STOry)
yksilö- ja ryhmätyönohjaukset
Erityisosaaminen:  ratkaisu- ja voimavarakeskeinen lähestymistapa, sosiaali- terveys- ja opetusalan, tiimien ja projektityön työnohjaus
Ota yhteyttä: etunimi.sukunimi@diak.fi

Maija-Leena Nyyssönen, THM, työnohjaaja (STOry)
yksilö-ja ryhmätyönohjaukset
Erityisosaaminen: voimavarakeskeinen lähestymistapa, opintojen ohjaus,  sosiaali-, terveys- ja opetusalan työnohjaus
Ota yhteyttä: etunimi.sukunimi@diak.fi

Pirkko Pätynen, FM, sosionomi, työnohjaaja (STOry)
yksilö- ja ryhmätyönohjaukset sekä työyhteisöjen työnohjaukset
Erityisosaaminen:  voimavarakeskeinen lähestymistapa, yhteisötyönohjaus, sosiaali-, terveys- ja opetusalan työnohjaus, tiimityö ja monialaiset työryhmät, projektityön ja kolmannen sektorin  työnohjaus
Ota yhteyttä: etunimi.sukunimi@diak.fi

Tiina Häkkinen, YTM, Kirkon nuorisotyönohjaaja, Sosionomi (amk), työnohjaaja (STOry) 
yksilö- ja ryhmätyönohjaukset
Erityisosaaminen: voimavarakeskeinen lähestymistapa, seurakuntatyö (erityisesti kasvatus ja diakonia), nuorisotyö, perhetyö, vammaistyö, tiimityö ja monialaiset työryhmät sekä järjestöt ja muu kolmannen sektorin toiminta

Pirkko Kärkkäinen, YTM, PsM, työnohjaaja (STOry)
yksilö- ja ryhmätyönohjaukset
Erityisosaaminen: Voimavarakeskeinen lähestymistapa, sosiaali-, terveys- ja opetusalan työnohjaus, lapsi- ja perhetyö, mielenterveyden teemat & kehityspsykologinen osaaminen

Ota yhteyttä: pirkko.karkkainen(at)diak.fi


Pori

Vuokko Nietola, VTL, työnohjaaja
yksilö – ja  ryhmätyönohjaukset
Erityisosaaminen: sosiaalityön, opetusalan sekä kolmannen sektorin työnohjaus
Ota yhteyttä: etunimi.sukunimi@diak.fi

Eija Noppari, THM, työnohjaaja
yksilö -, ryhmä- ja työyhteisön työnohjaus
Erityisosaaminen:  mielenterveyden teemat, psykoterapia, monikulttuurisuus ja  sosiaali- ja terveysalan työnohjaus
Ota yhteyttä: etunimi.sukunimi@diak.fi

Sari Ilvonen, sosionomi YAMK ja sairaanhoitaja AMK, työnohjaaja
yksilö-, ryhmä- ja työyhteisön työnohjaus
Erityisosaaminen: Voimavarakeskeinen lähestymistapa, sosiaali-, terveys- ja opetusalan työnohjaus, lapsi-,nuoriso- ja perhetyö, päihdetyön ja mielenterveyden teemat, tiimityön ja projektityön työnohjaus