Siirry sisältöön

Markkinointiviestinnän henkilörekisteri

Mikä on henkilötietojen käsittelyn tarkoitus? 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on Diakin toiminnasta, tapahtumista, palveluista, tutkimuksesta tai muista Diakin toimintaan liittyvistä asioista viestiminen sekä uutis- ja koulutuskirjeiden lähettäminen. 

Mihin käsittely perustuu? 

Käsittely perustuu suostumukseen. 

Kenen tietoja rekisteri sisältää? 

Markkinointiviestinnän henkilörekisteri sisältää Diakin uutis- ja koulutuskirjeiden tilaajien tiedot (nimi, yhteystiedot). 

Mistä tiedot on kerätty? 

Tietoja kerätään suoraan rekisteröidyiltä tai julkisista lähteistä.  

Mitä henkilötietoja rekisteri sisältää? 

Markkinointiviestinnän henkilörekisterissä on Diakin viestinnän vastaanottajien nimet ja yhteystiedot.  

Kuinka kauan rekisterin sisältämiä henkilötietoja säilytetään? 

Tiedot säilytetään, kunnes ne pyydetään poistamaan. 

Miten rekisterin tiedot on suojattu? 

Digitaaliset aineistot: Tietojen käyttäminen edellyttää henkilökohtaisia käyttöoikeuksia, jotka on myönnetty vain niille henkilöille, joiden työn suorittamiseen näiden tietojen käsitteleminen liittyy.  Diakin järjestelmät suojataan hallinnollisin ja teknisin keinoin henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla, käyttöoikeuksien rajauksilla ja tietoteknisillä toimenpiteillä. 

Paperiaineistot: Kuvausluvat kerätään paperilomakkeina. Ne säilytetään lukollisissa tiloissa, jossa on kulunvalvonta. Kun käyttötarve on päättynyt, paperiaineisto viedään hävitettäväksi lukollisessa roskasäiliössä (”tietosuojaroskiksessa”).  

Luovutetaanko tietoja jonnekin? 

Henkilötietoja voidaan luovuttaa Diakin markkinointikumppaneille. Diak käyttää ulkopuolisia henkilötietojen käsittelijöitä, jotka käsittelevät henkilötietoja sopimukseen perustuen. Ulkopuolinen käsittelijä voi olla esimerkiksi IT-järjestelmän toimittaja. 

Tehdäänkö automaattista päätöksentekoa?  

Rekisteriä käyttävissä järjestelmissä ei tehdä automaattista päätöksentekoa. 

 

Siirretäänkö tietoja EU/ETA-alueen ulkopuolelle? 

Järjestelmät eivät siirrä tietoa EU/ETA-alueen ulkopuolelle, mutta on mahdollista, että viestit voivat välittyä EU/ETA-alueen ulkopuolelle. 

Mitä oikeuksia minulla on?

 Sinulla on oikeus saada tietoa siitä, miten ja mihin tarkoitukseen henkilötietoasi käsitellään. Voit pyytää pääsyä itseäsi koskeviin henkilötietoihin ja pyytää virheellisten tietojen oikaisemista.  

Tämän lisäksi voit esittää pyynnön omien tietojesi poistamisesta tai käsittelyn rajoittamisesta. 

Jos haluat tietää lisää tietojesi käsittelystä tai käyttää oikeuksiasi, voit olla yhteydessä Diakin omaan tietosuojavastaavaan (tietosuojavastaava@diak.fi) tai esittää pyynnön Diakin verkkosivuilta löytyvällä lomakkeella 

Voit myös olla tarvittaessa yhteydessä tietosuojavaltuutettuun, joka on viranomainen ja valvoo henkilötietojen käsittelyä Suomessa.  

Tietosuojavaltuutetun toimisto
PL 800, 00531 Helsinki
tietosuoja(at)om.fi
029 566 6700
www.tietosuoja.fi
Yleinen neuvonta yksityishenkilöille: 029 566 6777