Siirry sisältöön

SataTerve-hanke vahvisti terveysalan tulevaisuuden osaamista Satakunnassa

SataTerve-hankkeen kuvituskuva.
Diakonia-ammattikorkeakoulun (Diak) hallinnoimassa SataTerve-hankkeessa selvitettiin, millaista osaamista terveysalan ammattilaiset tarvitsevat seuraavan 5–10 vuoden aikana. Hankkeessa kehitettiin alan koulutusta ennaltaehkäisevän työn vahvistamiseksi ja laadittiin suosituksia siitä, miten Satakunnassa huomioidaan muuttuvan toimintaympäristön vaateet myös jo työelämässä toimivien osaamisen kehittämisessä.

SataTerve – Satakunnan terveyden edistämisen ammattilaisten tulevaisuuden osaamistarpeet ja koulutuspolut -hankkeessa kehitettiin terveysalan koulutusta työelämän tulevaisuuden osaamistarpeisiin.

– Sote-uudistuksen yksi keskeisistä tavoitteista on siirtää palvelujen painopistettä raskaista ja korjaavista toimenpiteistä ehkäisevään ja ennakoivaan toimintaan. SataTerve-hanke tuki tätä tavoitetta, kertoo projektipäällikkö Mirja Isoviita Diakista.

Hankkeessa kartoitettiin työelämässä toimivien terveydenhoitajien ja terveyden edistämistyötä tekevien sairaanhoitajien tulevaisuuden osaamistarpeet Satakunnassa 5–10 vuoden aikajänteellä. Hankkeessa hyödynnettiin aikaisempaa tutkimustietoa ja yksilö- sekä ryhmähaastatteluja. Näihin haastatteluihin osallistui 34 henkilöä – terveysalan ammattilaisia, esihenkilöitä, hyvinvointialueen aluevaltuutettuja ja terveyspalveluja käyttäviä asiakkaita.

Suositus terveysosaamisen varmistamiseksi

– Kehitimme terveysalan koulutusta Diakissa sekä laadimme suosituksen ammattilaisten terveysosaamisen varmistamiseksi tulevaisuudessa. Lisäksi suunnittelimme haastatteluissa esiin tulleiden osaamistarpeiden pohjalta kaksi kaikille avointa ja maksutonta verkko-opintojaksoa terveyden edistämistyön vahvistamiseksi, Isoviita sanoo.

Keskeisinä osaamistarpeina haastateltavat kokivat olevan hoitotyön digitalisaation ja teknologian sekä sote-uudistukseen liittyvät uudenlaiset palvelujärjestelmät ja toimintamallit.

– Suunnitelluissa verkko-opinnoissa opiskellaan esimerkiksi sitä, miten viestiä ja antaa ohjausta digitaalisessa työympäristössä, miten huomioida oma työhyvinvointi digityössä, millaisia ovat uusien hyvinvointialueiden palvelujärjestelmät ja miten toimia tiimityössä, Isoviita tiivistää.

Terveysalan koulutuksen järjestäjien ja työelämän välistä yhteistyötä vahvistettiin muun muassa kartoittamalla haastatteluissa ja yhteisissä keskusteluissa työelämän tarpeita ja toiveita liittyen terveyden edistämistyön koulutukseen sekä laatimalla näiden pohjalta suositus siitä, miten jatkossakin työelämän tarpeet huomioidaan systemaattisesti koulutuksia kehitettäessä.

– On tärkeää, että saamme tulevaisuudessa riittävästi opiskelijoita opiskelemaan terveysalalle ja siten myös ammattilaisia töihin tänne Satakuntaan. Kun koulutus on laadukasta ja työelämälähtöistä, se myös motivoi ja innostaa opiskelijoita sekä varmistaa osaltaan heidän työhyvinvointiaan ja pysymistä alalla. Tämä hyödyttää myös Satakunnan väestöä, kun he saavat laadukkaita terveyspalveluja, Isoviita painottaa.

SataTerve-hankkeen tuloksia voivat hyödyntää muun muassa Satakunnan hyvinvointialue, yksityiset terveyspalvelujen tuottajat sekä terveysalan koulutusten järjestäjät. Satakuntaliiton rahoittama hanke toteutetaan laajassa yhteistyössä satakuntalaisten terveysalan toimijoiden ja asiakkaiden kanssa. Hankkeen toiminta-aika oli 1.1.–31.12.2023. SataTerve-hanketta rahoitti Satakuntaliitto.

SataTerve-hankkeen loppujulkaisu ja suositus on luettavissa täällä.


Lisätietoa: 

SataTerve-hankkeen projektipäällikkö Mirja Isoviita, mirja.isoviita@diak.fi, p. 050 309 6136

SataTerve-hankkeen verkkosivut: https://sataterve.fi/