Siirry sisältöön

Yli 50-vuotiaiden oululaisopettajien hyvinvointia edistetään JOPE-hankkeessa

Nainen ja pöydän toisella puolella mies mahdollisessa opetustilanteessa tietokoneen ääressä.
Opetushenkilöstön työnkuormitus on lisääntynyt ja opettajat kokevat tutkimusten mukaan stressiä ja väsymystä jopa enemmän kuin suomalaisessa työelämässä keskimäärin. Opetusalan työalabarometriin osallistuneista 44 % koki itsensä erittäin tai melko usein poikkeuksellisen väsyneeksi. Lisäksi barometrin mukaan osallistujien työnilo on ollut laskusuunnassa jo pitkään.

ODL Liikuntaklinikan, Diakonia-ammattikorkeakoulun ja Oulun kaupungin JOPE – Jaksava, osaava ja pystyvä ope -hanke edistää Oulun kaupungin perusopetuksen ja lukioiden henkilöstön hyvinvointia ja jaksamista sekä koko työyhteisön hyvinvointia. Erityisesti panostetaan yli 50-vuotiaiden opettajien työhyvinvointiin ja jaksamiseen.

Opettajat kokevat runsaasti kuormitusta

Opettajien työstä palautumista heikentävät muita ammattialoja enemmän muun muassa jatkuvat työn keskeytykset, runsas tietotulva sekä eri tahojen opettajiin kohdistamat ristiriitaiset odotukset. Vanhempia työntekijöitä kuormittavat työssä eri tekijät kuin nuorempia. Opettajien koettu työkyky alkaa usein laskea jo 45 vuoden iässä.

JOPE-hankkeessa edistetään Oulun kaupungin perusopetuksen ja lukioiden henkilöstön hyvinvointia ja jaksamista. Kohderyhmänä ovat yli 50-vuotiaat työntekijät ja esihenkilöt, mutta koulujen hyvinvointia edistävää toimintakulttuuria kehitetään ja toimenpiteitä kohdistetaan työyhteisöihin ilman ikärajaa. Hankkeen aikana yhteiskehitetään menetelmiä ja kohderyhmän osaamista työn kuormittavuuden vähentämiseksi, terveellisten elintapojen ja mielenhyvinvoinnin sekä työyhteisön hyvinvoinnin edistämiseksi. Mielekäs työ ja vapaa-aika, fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen hyvinvointi edistävät työkykyä ja työurien jatkumista sekä elämänlaatua myös eläköitymisen jälkeen.

Lisää keinoja hyvinvoinnin tukemiseen työpäivän aikana

Hankkeen toimenpiteillä lisätään opettajien liikkumista niin työssä kuin vapaa-ajalla, mukautetaan työtä fyysistä toimintakykyä tukevaksi ja edistetään terveyttä tukevaa ravitsemusta, unta ja palautumista. Eri-ikäiset opettajat hyötyvät erilaisista palautumisen menetelmistä ja eri ajankohtina tehdyistä palautumistoimista. Hankkeen aikana palautumisen edistäminen mahdollistetaan työpäivän aikaisilla tauoilla, vapaa-ajalla ja lomilla.

JOPE – hanke toteutetaan ajalla 1.12.2023- 31.8.2026. Hanke on Euroopan unionin osarahoittama ja hanketta rahoittavat myös Oulun Diakonissalaitoksen säätiö sr. ja Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy sekä Oulun kaupunki.

Tutustu hankkeeseen täällä.

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Ulla-Maija Luoma, puh. 050 312 5805, ulla-maija.luoma@odl.fi

Projektikoordinaattori Katja Nuottila, puh. 050 4546522, katja.nuottila@diak.fi