Siirry sisältöön

Kuntouttavasta työtoiminnasta vetoa hoivaan

Polkuja hoiva-alan tehtäviin -julkaisun kansikuva. Kuvassa ikääntynyt ja nuorempi nainen kävelevät yhdessä metsäisellä tiellä.
Kuntouttava työtoiminta voi tarjota monenlaisia polkuja hoiva-alan tukitehtäviin. Uusi julkaisu esittelee kuntouttavan työtoiminnan valmennusmallin.

Artikkelijulkaisu Polkuja hoiva-alan tehtäviin – Kuntouttavan työtoiminnan tuloksia Etelä-Savossa tarjoaa tuloksia Vetoa hoivaan -hankkeesta, jossa kehitettiin hoiva-alan tukitehtäviin suuntautuvaa kuntouttavan työtoiminnan valmennusmallia Etelä-Savon alueella.

– Julkaisussa kuvataan hankkeen aikana luotu kuntouttavan työtoiminnan hoiva-alalle luotu malli sekä esitellään erilaisia voimavaroja lisääviä ja tulevaisuusohjaukseen perustuvia valmennuksen menetelmiä, niistä saatuja tuloksia sekä tuodaan esiin jatkokehittämisen kohteita, kertoo julkaisun toinen toimittaja, Diakin erityisasiantuntija Susanna Hyväri.

Julkaisussa pohditaan myös koulutuksen mahdollisuuksia hoiva-alan työmarkkinoille suuntautumisessa sekä työyhteisöjen merkitystä kuntouttavassa työtoiminnassa.

– Hoiva-alan työyhteisö voi eri tavoin luoda edellytyksiä ja mahdollisuuksia kuntouttavaan työtoimintaan. Kuntouttavan työtoiminnan kautta on syntynyt työllistämisväyliä hyvinkin erilaisiin tehtäviin, Hyväri sanoo.

Vetoa hoivaan hanketta rahoitti Euroopan sosiaalirahasto ja rahoituksen myönsi Etelä-Savon Ely-keskus. Hanke toimi Mikkelin alueella 1.4.2022–31.12.2023. Hankkeen päätoteuttaja on Diakonia-ammattikorkeakoulu ja osatoteuttajana Uutta elämää Group.

Julkaisu

Hyväri, S., & Niiranen-Linkama, P. (toim.). (2023). Polkuja hoiva-alan tehtäviin – Kuntouttavan työtoiminnan tuloksia Etelä-Savossa. (Diak Työelämä 35). Diakonia-ammattikorkeakoulu. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-493-431-2.

Lue julkaisu Theseuksessa.