Siirry sisältöön

Sote koskettaa kaikkia – motivoituneita ammattilaisia tarvitaan

Piirretyt kädet ja teksti: "sote koskettaa @humansofsote".
Sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset tukevat elintärkeällä työpanoksellaan koko yhteiskunnan toimintaa. Siksi on tärkeää, että alalle riittää osaajia myös jatkossa ja että alalla jo työskentelevät haluavat pysyä sote-alan tehtävissä. Sote koskettaa -kampanja nostaa esille alan arjen kohtaamisia ja positiivisia puolia.

Sote-alan ammattilaiset ovat kohtaamisen ja auttamisen asiantuntijoita, joiden työ koskettaa niin yksilöitä kuin koko yhteiskuntaa. Alan osaajat pitävät huolta ihmisistä erityisesti hetkinä, joissa omat voimavarat eivät riitä. Sote-ala tarvitsee yhteistä huolenpitoa: resursseja, hyvinvointia ja arvostusta.

Sote-alan ammattikorkeakoulutuksen aloituspaikkamäärät ovat vuodesta 2019 nousseet lähes 40 prosenttia, mutta opiskelupaikan vastaanottaneiden määrä on kasvanut vain 29 prosenttia. Erityisesti sairaanhoitajan tutkinnon vetovoima on valtakunnallisesti ollut pitkään laskussa. Uusia sote-alan perustutkinnon opiskelijoita, eli tulevia lähihoitajia, tarvitaan yhtä lailla. Esimerkiksi vuonna 2022 lähihoitajista oli valtakunnallisesti noin 8 000 työntekijän vajaus, eikä kaikkia koulutuspaikkoja saada täytettyä.

Tänään alkavan Sote koskettaa -kampanjan toteuttajat haluavat lisätä sote-alan veto- ja pitovoimaa nostamalla esille alan merkityksellisyyttä ja monipuolisia uramahdollisuuksia. Kampanja tekee näkyväksi huolenpidon, välittämisen ja inhimillisen hyvän hetkiä, joita sote-alan ihmiset jakavat ja kohtaavat päivittäin. Kampanjan Instagram-profiilissa @humansofsote on esillä virtuaalinen valokuvanäyttely, joka tuo esille tarinoita ihmisistä, joita sote koskettaa – tarinoita alan ammattilaisilta, opiskelijoilta ja asiakkailta.

Mukana nähdään kokemusasiantuntijoina somevaikuttaja Eino Nurmisto sekä kattava joukko sote-alan opiskelijoita, työntekijöitä ja asiakkaita. Heidän tarinoitaan ilmestyy näyttelyn kanavalle koko kevään ajan.

– On tärkeää, että sote-alalla on monipuolisia ihmisiä, sillä kaikki me olemme erilaisia ihmisiä. Persoona voi olla voimavara, joka auttaa saamaan vaikeasta tilanteesta sen ilon, mitä siinä tilanteessa voi saada. Kuin pieni valonpilkahdus, Eino Nurmisto sanoo.

Diak on yksi kampanjan toteuttajista, jossa arvopohjaiset sote-alan työnantajat ja kouluttajat ovat yhdistäneet voimansa sote-alan arvostuksen nostamiseksi.

Sote-ala tarvitsee nyt erityistä huomiota, jotta varmistamme alalle riittävästi motivoituneita opiskelijoita ja työntekijöitä jatkossakin. Alan ongelmien perkaamisen lisäksi on tärkeää tehdä näkyväksi sitä hyvää, jota sote-alan ammattilaiset tekevät joka päivä. Olemme mukana kampanjassa, koska haluamme muistuttaa, miten ainutlaatuinen merkitys sote-alan osaajilla on: sote koskettaa meitä kaikkia. Kampanjalla haluamme päivittää käsityksiä siitä, mitä opiskelu ja työskentely alalla parhaimmillaan on ja tehdä hyviä kohtaamisia näkyväksi, sanoo Diakin toimitusjohtaja-rehtori Elina Juntunen. 

Toimijat kampanjan taustalla

Kampanjan taustalla ovat sote-alan diakoniataustaiset toimijat Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö sr, Lahden Diakonialaitos, Oulun Diakonissalaitoksen säätiö sr, Rinnekodit ja Hoivatie sekä sote-alan kouluttajat Suomen Diakoniaopisto ja Diakonia-ammattikorkeakoulu.

Toteuttajia yhdistää usko kaikkien yhtäläiseen ihmisarvoon. Työllistämme ja koulutamme sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia. Olemme arvopohjaisia toimijoita, joille on tärkeää tarjota kohtaavia ja arvostavia työntekijä- ja opiskelijakokemuksia sekä joustavuutta ja tasa-arvoisia mahdollisuuksia. Ylläpidämme monikulttuurisia ja moniuskontoisia yhteisöjä, joiden ytimessä on ihmisen aito kohtaaminen.

Lisätiedot

Helka Repo 
viestinnän asiantuntija
p. 050 597 5008, helka.repo@diak.fi