Siirry sisältöön

Vanhusten ja vammaisten henkilöiden hoivan tukityö näkyväksi

Ikääntyneitä ringissä, kädet ylhäälle nostettuina, kuvituskuva.
Uusi selvitys rakentaa kokonaiskuvaa vanhusten ja vammaisten henkilöiden hoivapalvelujen tarjonnasta ja hoivan tukityötehtävistä Etelä-Savossa.

Vuoden 2023 alussa vanhuspalvelulaissa eriytettiin hoitotyön ja hoivan tukityön tehtävät.  Lain myötä hoiva-avustajien työpanos lasketaan osaksi henkilöstömitoitusta iäkkäiden ympärivuorokautisessa hoidossa. Välillisen asiakastyön tehtäviin kuten siivous- ja pyykkihuollon työtehtäviin tulee pääsääntöisesti varata erillinen resurssi.

Tuore julkaisu Vanhusten ja vammaisten henkilöiden hoiva – selvitys hoivapalvelujen tarjonnasta ja hoivan tukityötehtävistä Etelä-Savossa rakentaa kokonaiskuvaa hoivan tukityön organisoinnista, sisällöistä ja mahdollisista hoivan tukityön tarpeista eri hoivapalveluissa Etelä-Savossa.

Avaintoimijahaastatteluilla selvitettiin hoivan tukipalvelutyön tehtäviä ja erityispiirteitä hoitotyön rinnalla, kertoo julkaisun toimittaja, Diakin erityisasiantuntija Susanna Hyväri.

– Selvityksessä hoivan tukityö näyttäytyy suhteellisen laajana ja moninaisena joukkona tehtäviä. Palveluissa on paljon sellaisia tehtäviä, joissa ei vaadita pitkää sosiaali- ja terveysalan koulutustausta.

Selvitys antaa pohjaa hoivan tukipalvelutehtävien jäsentämiseen ja toimenkuvien tarkennuksiin. Kehittämistyön kannalta on tärkeää, että hoiva-alan moninaisista tehtävistä ja työn kuvista saataisiin tarkempia ja selkeämpiä jäsennyksiä koulutusorganisaatioiden ja työelämän tarpeisiin.

– Selvitys sopii hoiva-alan työllistämistavoitteiden ja hoiva-alan mitoitusta koskevaan kehittämistyöhön, sosiaali- ja terveysalan koulutusten suunnitteluun sekä laajemmin yleisöille, joita kiinnostaa vanhuspalvelujen kehittäminen, Hyväri summaa.

Julkaisu

Hyväri, S., & Hyväri, E. (2023). Vanhusten ja vammaisten henkilöiden hoiva – Selvitys hoivan palvelutarjonnasta ja tukityötehtävistä Etelä-Savossa. (Diak Puheenvuoro 45). Diakonia-ammattikorkeakoulu. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-493-423-7

Tutustu julkaisuun Theseuksessa.