Siirry sisältöön

KOTU-hanke tukee tulkkien ammattitaitoa tavoitteenaan sujuvammat turvapaikkapuhuttelut

Kädet ja lehtiö.
AMIF-rahoitteinen Koulutusta turvapaikkapuhuttelujen tulkeille ja tulkkauksen käsittelyjärjestelmä -hanke (KOTU) tukee tulkkien ammattiaidon vahvistumista tuottamalla koulutusmateriaalia turvapaikkapuhutteluissa toimiville tulkeille. Tavoitteena on tuottaa sujuvampia ja yhdenvertaisempia puhutteluita kaikille turvapaikanhakijoille riippumatta lähtömaasta ja tulkattavasta kielestä.

Migrissä pidetään nykyisillä hakijamäärillä vuosittain noin 4 000 turvapaikkapuhuttelua. Laadukkaalla ja sujuvalla tulkkauksella varmistetaan, että turvapaikkapuhuttelussa asiat tulevat huolellisesti, oikein ja tehokkaasti selvitettyä. Samalla ammattitaitoinen tulkkaus tukee osaltaan hakijan mahdollisuutta tuoda kaikki turvapaikkaperusteisiinsa liittyvät seikat esille ja varmistaa hakijan oikeusturvan toteutumisen.

Tulkkien koulutustarve on ilmeinen esimerkiksi siksi, että turvapaikkaprosessiin ja -puhutteluihin sisältyy erityispiirteitä, joiden tuntemisesta on etua turvapaikkapuhutteluissa tulkkaaville tulkeille, vaikka tulkki olisikin muutoin koulutettu. Monipuolisesti ammattitaitoinen tulkkityöskentely tukee turvapaikkapuhuttelijan työtä ja auttaa myös luomaan ilmapiiriä, jossa asiakkaan turvapaikka-asiaa voidaan selvittää sujuvasti.

KOTU-hankkeen tavoitteena on tuottaa sähköiselle alustalle turvapaikkapuhuttelujen tulkkausta tukeva yhtenäinen ja kattava koulutusmateriaali testeineen. Lisäksi hankkeessa tuotetaan tulkkauksien käsittelyjärjestelmä, joka osaltaan tukee sopivan tulkin kohdentamista kuhunkin puhutteluun, sekä uusien tulkkien testausmenetelmä, joka auttaa varmistamaan puhuttelutulkkausten laadun. Hankkeessa myös selvitetään mahdollisuutta toteuttaa ja tarvittaessa toteutetaan viestintäkanava Migrin ja tulkkien välille.

Diak toimii hankkeessa asioimistulkkauskoulutuksen asiantuntijana. Sen tehtävänä on tuottaa Migrille pedagogista materiaalia turvapaikkapuhutteluja tulkkaavien tulkkien kouluttamista ja testausta varten. Diakin asiantuntijat suunnittelevat, luovat ja pilotoivat materiaalia asioimistulkkiopiskelijat apunaan.

KOTU-hankkeen toiminta-aika on 1.5.2023–30.4.2024.

Lisätietoja hankkeesta antavat:

Heli Hirvonen, projektipäällikkö KOTU-hanke, Maahanmuuttovirasto
heli.k.hirvonen@migri.fi

Paula Trentecuisse, lehtori (Diak), projektikoordinaattori KOTU-hanke
paula.trentecuisse@diak.fi

Etusivu | EUSA-rahastot 2021-2027

Etusivu | Maahanmuuttovirasto (migri.fi)

Diakonia-ammattikorkeakoulu on kohtaamisen korkeakoulu

Euroopan unionin osarahoittama.