Siirry sisältöön

Vahvista moninaisuusosaamistasi maksuttomassa verkkokoulutuksessa!

Oletko opetustoimessa tai varhaiskasvatuksessa työskentelevä ammattilainen, ja haluat laajentaa ja syventää moninaisuusosaamistasi? Osallistu Opetushallituksen rahoittamaan maksuttomaan koulutukseen!

Moninaisuusosaamisen vahvistaminen kasvatus-, opetus- ja ohjaustyössä (10 op) on verkkokoulutus, joka on suunnattu opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstölle. Koulutus on osallistujalle maksuton. 

Tavoite

Koulutuksen tavoitteena on kehittää osallistujan moninaisuuteen liittyvää ohjausosaamista erilaisten oppijoiden ja ryhmien kanssa. Lisäksi tavoitteena on tarjota työkaluja oman työn kehittämiseen ja verkostoitumiseen, sillä koulutuksessa pääsee jakamaan omaa asiantuntijuuttaan muiden osallistujien kanssa.  

Yhteiskunnan moninaistuessa kuka tahansa tarvitsee moninaisuusosaamista. Tämä koulutus tukee opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstön kieli- ja katsomustietoisuuden vahvistumista ja moninaisuuden huomioivien ohjaustaitojen ja työmenetelmien käyttöönottoa sekä työelämälähtöisen yhteiskehittämisen menetelmäosaamista. 

Sisällöt

Koulutus on 10 opintopisteen laajuinen verkossa suoritettava kokonaisuus, joka koostuu kahdesta viiden opintopisteen moduulista.  

1) Näkökulmia moninaisuusosaamiseen (5 op)  

 • kielitietoisuus ja moninaisuuden kohtaaminen 1 op 
 • katsomustietoisuus 1 op 
 • dialoginen vuorovaikutusosaaminen ja voimavaraistavat menetelmät 1 op 
 • haastavien tilanteiden tunnistaminen ja varhaisen puuttumisen menetelmät 1 op 
 • verkostotyö ja moniammatillisuus 1 op 

2) Moninaisuusosaaminen käyttöön -projektityö (5 op)  

 • toteutetaan pienryhmätyönä omaa työtä kehittävä projektitehtävä ensimmäisen moduulin teema-alueista 

Kohderyhmä

 • varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja taiteen perusopetuksen, ammatillisen koulutuksen, aikuiskoulutuksen ja vapaan sivistystyön rehtorit, opettajat ja opinto-ohjaajat  
 • tukipalvelujen henkilöstö kuten koulukuraattorit, koulupsykologit, aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajat, kouluavustajat ja asuntolanhoitajat 

Varmistathan ennen hakemista, että kuulut kurssin kohderyhmään. Opiskelijalta edellytetään tietokoneen käytön mahdollisuutta ja verkko-opiskeluvalmiuksia.

Toteutus ja ilmoittautuminen

Koulutus alkaa aloituswebinaarilla 13.11.2023 klo16.30−18.00. Ensimmäisen moduulin muut verkko-opetuspäivät:  

 • 20.11.2023 klo 16.30−18.00  
 • 7.12. 2023 klo 16.30−18.00  
 • 8.1.2024 klo 16.30−18.00  
 • 23.1.2024 klo 16.30−18.00  
 • 7.2.2024 klo 16.30−18.00  
 • 15.2.2024 klo 16.30−18.00 (Moduulin 2. aloituswebinaari)  

Kurssi jatkuu työelämää kehittävillä projekteilla (moduuli 2), jonka aikataulut sovitaan erikseen osallistujien kanssa.   

Projektien esittelyseminaari toteutetaan viikolla 20 (13.5−17.5.2024) myöhemmin sovittavana päivänä. 

Koulutuksen tietosuojalomake

Lisätiedot

lehtori Elina Johansson (elina.johansson@diak.fi)