Siirry sisältöön

Tulevaisuuden tulkkaustaidot -hankkeessa kehitettiin tulkkausalan etäopetuksen ja etätulkkauksen käytäntöjä

Piirroskuva etätulkkaustilanteesta.
Tulevaisuuden tulkkaustaidot – digitaalisuus tulkkikoulutuksessa ja työelämässä -hankkeessa kehitettiin tulkkausalan etäopetuksen ja -tulkkauksen käytäntöjä. Hankkeessa tarjottiin muun muassa koulutusta alan lehtoreille ja tulkeille sekä luotiin etätulkkauksen suositukset. Myös uusi videokielistudio-ohjelmisto otettiin Diakissa käyttöön hankkeen aikana. 

Diakonia ammattikorkeakoulun (Diak) hallinnoimassa Tulevaisuuden tulkkaustaidot -hankkeessa vahvistettiin tulkkien, asiakkaiden ja kouluttajien osaamista etäopetukseen ja etätulkkaukseen liittyen. Hankkeen toiminta keskittyi viittomakielen tulkkaukseen, puhevammaisten tulkkaukseen ja kirjoitustulkkaukseen sekä tulkkaukseen kuurosokeille. 

Hankkeessa luotiin etätulkkauksen suositukset, jotka käsittelevät etätulkkauksen toteuttamista viittomakielen, viitotun puheen, kuulonäkövammaisten ja puhevammaisten tulkkauksessa sekä kirjoitustulkkauksessa. 

– Etätulkkaus tarkoittaa tulkkaustilannetta, jossa tilanteen osapuolet ovat fyysisesti eri paikoissa ja tulkkaus tapahtuu etäyhteyden avulla, kiteyttää projektipäällikkö Tiia Oldenburg Diakista. 

Etätulkkauksen suositusten tarkoituksena on kuvata, kuinka etätulkkausta toteutetaan Suomessa 2020-luvulla ja koota hyväksi havaitut etätulkkauskäytänteet yhteen. Suosituksissa on myös esimerkkejä erilaisista etätulkkauksen toteutustavoista. Suositusten laatimisessa oli mukana laaja joukko muun muassa asiakkaita, tulkkeja, ammattijärjestöjä ja tulkkauspalveluntuottajia. 

Suosituksia voivat Oldenburgin mukaan hyödyntää kaikki etätulkkauksen osapuolet eli tulkkauspalveluun oikeutettu asiakas, tulkki, tulkkaustilanteen muut osapuolet ja tulkkaustilanteessa teknisenä tukena toimiva henkilö. 

– Haluamme innostaa uusia ihmisiä kokeilemaan etätulkkausta, ja suosituksista löytyy hyvää tietoa kokeneemmallekin etätulkkauksen käyttäjälle, Oldenburg sanoo. 

Uusi videokielistudio etäopetuksen tarpeisiin

Yksi hankkeen tavoitteista oli ajantasaistaa viittomakielen ja puhevammaisten tulkkauksen digitaalinen oppimisympäristö vastaamaan korkeakoulutuksen digipedagogisia tavoitteita. Diakissa otettiinkin hankkeen myötä käyttöön uusi videokielistudio-ohjelma, jota alan opiskelijat voivat käyttää paikasta ja laitteesta riippumatta. 

– Videokielistudio-ohjelmistolla on tulkkauksen koulutuksen etäoppimisympäristössä merkittävä rooli, sillä koulutuksessa käytetään runsaasti videota ja opiskelijat videoivat myös itseään paljon, tulkkausalan lehtori Virpi Thurén Diakista painottaa. 

Hankkeen aikana kartoitettiin, minkälaisia teknisiä ratkaisuja viittomakielen ja tulkkauksen opetuksessa käytetään muissa korkeakouluissa Suomessa ja ulkomailla. Hankehenkilöstö ja opiskelijat testasivat käytössä olevia ohjelmistoja ja niiden soveltuvuutta etäopetukseen.  

Etätulkkauksen koulutuskokonaisuus kehitettiin ja pilotoitiin

Hankkeessa kehitettiin ja pilotoitiin etätulkkauksen koulutuskokonaisuus. Tulkkausalan lehtoreille järjestettiin koulutusta etäopetukseen liittyen. Hankkeessa tuotettiin myös materiaalipaketti tulkkausalan etäopetuksen ja etäharjoitusten suunnittelun tueksi.  

Etätulkkauksen suositukset ovat osoitteessa etatulkkauksensuositukset.fi. 

Tulevaisuuden tulkkaustaidot -hanketta hallinnoi Diakonia-ammattikorkeakoulu. Hanke sai rahoitusta Euroopan sosiaalirahastolta (ESR) ja sen toiminta-aika oli 1.1.2022–31.8.2023.