Siirry sisältöön

Opettaja, tule mukaan tarinallisia ja taidelähtöisiä menetelmiä hyödyntävään monilukutaidon koulutukseen

Kaipaatko uutta potkua opetustyöhösi? Tule mukaan tarttumaan kirjaan, tarinaan, sanataiteeseen ja draamaan!

TARTU – Tarinalliset ja taidelähtöiset menetelmät monilukutaidon tukemisessa ja vahvistamisessa (8 op) -koulutuksessa löydät uusia näkökulmia työhösi. Pääset kokeilemaan tarinallisia ja taidelähtöisiä menetelmiä ja saat valmiuksia niiden käyttöön omassa työssäsi. 

Tervetuloa mukaan opetustoimen henkilöstölle suunnattuun maksuttomaan täydennyskoulutukseen! Koulutukseen voi osallistua joko Helsingissä, Oulussa tai Porissa.

Tavoite

Koulutuksen tavoitteena on kehittää ja lisätä osallistujien tarinallista ja taidelähtöisten menetelmien osaamista omakohtaisten kokeilujen kautta. Osallistujan tarina- ja taidelähtöinen menetelmäosaaminen vahvistuu ja syventyy yhteisessä työskentelyssä. Osallistuja saa keinoja osallisuuden ja monilukutaidon vahvistamiseen omassa työssään. Lisäksi tavoitteena on tarjota työkaluja oman työn kehittämiseen ja mahdollisuuden verkostoitua muiden koulutuksen teemoista kiinnostuneiden kanssa. 

Sisällöt

Koulutus on 8 opintopisteen laajuinen verkossa ja lähiopetuksessa suoritettava kokonaisuus, joka koostuu kahdesta moduulista: 

1) Tarinallisuus ja taidelähtöisyys kokemuksena (5 op)  

Osallistuja tutustuu tarinallisiin ja taidelähtöisiin menetelmiin neljän näkökulman – kirjallisuus, tarina, sanataide, draama – kautta. Lähiopetuksen työpajoissa kokeillaan eri menetelmiä, joita voi hyödyntää omassa työssä. 

2) Tarinallisuus ja taidelähtöisyys käyttöön (3 op)  

Osallistuja valitsee yhden ensimmäisen moduulin näkökulmista ja tekee siihen liittyvän, työelämää kehittävän kehittämistehtävän Diakin asiantuntijan ohjauksessa.  

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu peruskoulun, ammatillisen opetuksen, lukio-opetuksen, varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, taiteen perusopetuksen ja vapaan sivistystyön opetushenkilöstölle. Koulutukseen voi hakea työsuhteessa oleva, nämä kriteerit täyttävä hakija. Koulutus ei vaadi ennakkotietoja tarinallisesta tai taidelähtöisestä työskentelystä. 

Toteutus ja haku koulutukseen

Koulutus toteutetaan samansisältöisenä kolmessa ryhmässä: Helsinki, Pori ja Oulu. Koulutus alkaa kahdella yhteisellä verkkotapaamisella, jonka jälkeen jakaudutaan paikkakuntakohtaisiin ryhmiin lähitapaamisiin. Ryhmillä on kolme lähijaksoa. Koulutus päättyy yhteiseen verkkotapaamiseen. Tapaamisten välissä on itsenäistä työskentelyä. 

Kaikille yhteiset verkkotapaamiset klo 16–18 

 • ti 14.11.2023  
 • to 23.11.2023  
 • to 2.5.2024  

Lähitapaamiset ryhmittäin: 

Oulu 

Paikka: Diakin Oulun-kampus klo 10–16 

 • ma ja ti 15.–16.1.2024  
 • ma ja ti 5.–6.2.2024 
 • ma ja ti 15.–16.4.2024 

Helsinki

Paikka: Diakin Helsingin-kampus klo 10–16 

 • to ja pe 18.–19.1.2024 
 • to ja pe 8.–9.2. 2024 
 • to ja pe18.–19.4.2024 

Pori

Paikka: Diakin Porin-kampus klo 10–16 

 • to ja pe 25.–26.1.2024  
 • ma ja ti 12.–13.2.2024 
 • to ja pe 25.–26.4.2024 

Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstökoulutusta. Koulutus on osallistujalle maksuton. Mahdollisista muista kuluista vastaa osallistujan työnantaja tai osallistuja itse. 

Koulutuksen tietosuojalomake

Lisätietoja: 

lehtori Elina Johansson (elina.johansson@diak.fi)