Siirry sisältöön

VR-hyötypelistä tukea neurokirjoon kuuluvien nuorten kuntoutukseen 

Mies istuu sohvalla ja katsoo VR-laseilla.
Digi perheiden voimavarana -hankkeessa testattiin ja kehitettiin virtuaalitodellisuuden mahdollisuuksia sosiaalialan henkilöstön työvälineenä neurokirjoon kuuluvien nuorten tukemisessa. Hankkeessa julkaistiin yhteistyössä peliyhtiö Virtual Dawnin kanssa virtuaalinen syy–seuraussuhde-peli, jota voidaan hyödyntää neurokirjoon kuuluvien nuorten sosiaalisten taitojen vahvistamisessa ja tunteiden säätelyssä. Lisäksi hankkeessa hyödynnettiin kuntoutuksen tukena 360-kameraa ja kehitettiin sosiaalialan ammattilaisten digiosaamista. 

Diakin hallinnoimassa Digi perheiden voimavarana -hankkeessa hyödynnettiin ja kehitettiin virtuaalitodellisuuden (VR) mahdollisuuksia neurokirjoon kuuluvien nuorten kuntoutuksessa ja arjen harjoitteissa. 

– Virtuaalitodellisuuteen pohjautuvaa osaamista on kehitetty terveydenhuollon kuntouttavassa työssä, mutta sosiaalialalla kyseistä osaamista ei juuri ole, kertoo projektipäällikkö Tuovi Kokkonen Diakista. 

Kokkosen mukaan sosiaalialalla digitalisaatio vaatii uutta osaamista lasten, nuorten ja perheiden ohjaustyössä. Tulevaisuudessa tarvitaan uudenlaisia ratkaisuja muun muassa vuorovaikutteiseen asiakaspalveluun, johon virtuaalitekniikka hyvin sopii. 

–  Pelillisyyttä voi hyödyntää, olipa tavoitteena nuoren motivointi, sitouttaminen, tutustuttaminen tai uuden oppiminen. Koska nuoret käyttävät päivittäin digitaalisia välineitä, voi kuntoutuksen siirtyminen virtuaalitodellisuutta hyödyntävään maailmaan olla hyvinkin luontevaa ja motivoivaa, arvioinnin asiantuntija Marina Steffansson sanoo. 

Virtuaalitodellisuudessa uusia taitoja voi harjoitella turvallisessa ja helposti toistettavassa ympäristössä.  

– Joskus harjoittelu virtuaalitodellisuudessa sopii oikeaa tilannetta paremmin harjoitteluun, sillä sitä käytettäessä ulkopuolelta tulevat ärsykkeet saadaan suljettua pois. Tällöin harjoitteluun on helpompi keskittyä, Steffansson jatkaa. 

Tunnetaitojen ja syy–seuraussuhteiden harjoittelua virtuaalisesti

Hankkeessa julkaistiin yhteistyössä peliyhtiö Virtual Dawnin kanssa virtuaalinen Inner Visions -hyötypeli. Se pohjautuu peliyhtiön aiemmin kehittämään VR-simulaatioon, jota pelillistettiin edistämään hankkeen tavoitteita. Myös hankkeen yhteistyökumppanit ja heidän nuoret asiakkaansa osallistuivat pelin kehittämiseen testaamalla peliä eri suunnitteluvaiheissa. 

–  Peliä oli todella mielenkiintoista ja antoisaa kehittää moniammatillisessa yhteistyössä. Prosessissa oli tärkeää kuunnella myös nuorten mielipiteitä, kertoo Virtual Dawnin toimitusjohtaja Antti Martikainen. 

Inner Visions -peli on kehitetty erityisesti työvälineeksi neurokirjoon kuuluvien nuorten kanssa töitä tekeville sosiaalialan ammattilaisille. Peliä pelataan virtuaalilaseilla joko yksin tai kuntoutuksessa ohjaajan kanssa. Ohjaaja voi keskustella pelaajan kanssa tämän tekemistä valinnoista pelin aikana tai sen jälkeen. 

– Peli on matka pelaajan omaan mieleen, jossa voi kohdata itselleen vaikeitakin asioita. Pelissä nuori voi harjoitella ongelmanratkaisua, vuorovaikutustaitoja sekä syy-seuraussuhteiden hahmottamista, hankkeen asiantuntija Steffansson kuvailee. 

Tukea arjen tilanteisiin ja toimintoihin

Hankkeessa käytettiin myös 360-kameraa nepsy-nuorten arjen ja kuntoutuksen tuen välineenä.  

– 360-kuvien ja virtuaalilasien avulla on mahdollista tutustua paikkoihin ja ympäristöihin käymättä niissä itse fyysisesti paikan päällä. Kuvien avulla nuori voi rauhassa valmistautua tulevaan, jolloin mahdollinen jännitys tai pelot voivat vähentyä, Steffansson kertoo. 

Hanke vahvisti myös sosiaalialan ammattilaisten digitaalisten palvelujen osaamista ja tuki samalla organisaatioiden digiloikkaa. Hanke järjesti eri organisaatioille ja Diakonia-ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijoille koulutusta virtuaaliteknologiasta, eri teemojen ympärillä. 

Diakin hallinnoima Digi perheiden voimavarana -hanke käynnistyi syksyllä 2021 ja päättyi elokuussa 2023. Hanke sai rahoitusta Euroopan sosiaalirahastolta (ESR). 

Lisätietoa: 

Projektipäällikkö Tuovi Kokkonen: tuovi.kokkonen@diak.fi 

Arvioinnin asiantuntija Marina Steffansson: marina.steffansson@diak.fi 

Virtual Dawnin toimitusjohtaja Antti Martikainen: Antti.martikainen@virtual-dawn.com   

Digi perheiden voimavarana -sivusto: voimaavirtuaalisesti.fi  

Inner Visions -pelin traileri: https://youtu.be/zaIal1fPuTk 

Inner Visions -peli on ladattavissa ilmaiseksi Sidequest- ja Pico Business -alustoilla.