Siirry sisältöön

Lähes 140 maahanmuuttajataustaista naista osallistui digitaitoja ja suomen kieltä vahvistavaan toimintaan Oulussa 

Eri kulttuuritaustaisia naisia tietokoneen äärellä. Diakin kuvituskuva.
Diakonia-ammattikorkeakoulun (Diak) hallinnoimassa Digillä opin portaille -hankkeessa edistettiin maahanmuuttajataustaisten naisten opiskelu- ja työllistymisvalmiuksia tarjoamalla digitaitoja ja suomen kielen taitoa vahvistavaa koulutusta. Lisäksi hankkeessa vahvistettiin monikulttuurisen ohjaustyön ammattilaisten osaamista. Hankkeessa kehitettiin monikulttuurisen koulutuksen malli sekä konkreettisia, monikielisiä materiaaleja kielitietoiseen ohjaukseen ja digitaitojen tukemiseen. Hanke toimi Oulun alueella. 

– Maahanmuuttajataustaisten naisten työllisyysaste on matalampi kuin suomalaistaustaisten naisten. Ero on suurempi kuin vastaava ero miesten kohdalla, kertoo Digillä opin portaille -hankkeen projektipäällikkö Miia Heininen Diakista.

– Tätä selittävät esimerkiksi maahanmuuttajataustaisten naisten puutteelliset suomen kielen taidot ja digitaidot, Heininen jatkaa. 

Tilanteeseen haluttiin tuoda muutosta Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittamalla Digillä opin portaille -hankkeella, jossa vahvistettiin maahanmuuttajataustaisten naisten digiosaamista ja suomen kielen taitoa.  

Yhteiskunnassamme tarvitaan digirohkeutta

Heinisen mukaan hankkeen koulutukset ja muu toiminta tavoittivat lähes 140 maahanmuuttajataustaista naista. Koulutusta tarjottiin yhteensä noin 300 tuntia. Koulutuskokonaisuudet olivat Digitaidot ja suomen kieli, Opiskelu etänä, Unelmana opiskelu ja Unelmana työpaikka. Puhuttuja kieliä koulutuksissa oli suomen lisäksi englanti, arabia, dinka, somali, ukraina ja venäjä. 

– Koulutuksiin osallistuneet kertovat palautteessaan digirohkeuden ja minäpystyvyyden tunteen vahvistumisesta. Yhteisöllisyyden ja osallisuuden tunne voimistuu, kun suomen kielen taidot ja digiosaaminen kehittyvät. 

Kielitietoista etäohjausta vahvistamassa

Monikulttuurisen ohjaustyön ammattilaisille järjestettiin hankkeessa kolme koulutuskokonaisuutta. Koulutusten teemoja olivat muun muassa saavutettava viestintä, voimavaraistava työote ja vahvuudet, kulttuurisensitiivisyys ja antirasistinen työote, monikulttuurisuus työelämässä sekä kielitietoinen etäohjausosaaminen ja monikielisten materiaalien hyödyntäminen.  

Hankkeen koulutukset ja muu toiminta tavoitti 130 monikulttuurisen ohjaustyön ammattilaista. 

Moni- ja selkokielisiä materiaaleja opiskelun ja työllistymisen tueksi

Digillä opin portaille -hankkeessa tuotettiin monikielisiä ja selkokielisiä materiaaleja maahanmuuttajataustaisten naisten koulutus- ja työllistymisvalmiuksien edistämiseen. Vahvuuskorttien avulla voidaan lisätä ymmärrystä omasta osaamisesta ja ydinvahvuuksista sekä löytää itselle sopivia työllistymispolkuja. Minä pidän -kortit on kehitetty tukemaan omien kiinnostuksen kohteiden löytämistä ja sanoittamista. Selkokieliset ja kuvalliset Keskustelukortit on kehitetty suomen kielen oppimisen ja keskustelun tueksi. Selkeä opas opiskeluun on selkokielinen opas, jonka avulla voi tutustua suomalaiseen koulutusjärjestelmään ja opiskeluun Suomessa. Oppaassa on tietoa esimerkiksi erilaisista tavoista opiskella, opiskelijan etuuksista, eri koulutusasteista ja koulutukseen hakeutumisesta.  

Materiaaleja voivat hyödyntää sekä maahanmuuttajataustaiset naiset että monikulttuurisen ohjaustyön ammattilaiset ja ne ovat vapaasti ladattavissa hankkeen verkkosivuilta.  

Hankkeessa pilotoitu Digitaidot ja suomen kieli -koulutus mallinnettiin helposti sovellettavaa muotoon. Mallinnukseen liittyvä aikataulu- ja sisältösuunnitelma ovat ladattavissa myös hankesivustolta. 

Digillä opin portaille -hanketta hallinnoi Diakonia-ammattikorkeakoulu ja osatoteuttajana oli Suomen Diakoniaopisto. Hanke sai rahoitusta Euroopan sosiaalirahastolta. Hanke toimi Oulun alueella 1.1.2022–31.8.2023. 


Lisätietoa:

Digillä opin portaille -hankkeen projektipäällikkö Miia Heininen, p. 050 528 4820 / miia.heininen@diak.fi 

Hankesivusto: opinportailla.diak.fi/hankkeet/digilla-opin-portaille/ 

Digi- ja kielitaidoilla osallisuutta – Digillä opin portaille -hankkeen tuloksia: www.theseus.fi/handle/10024/795668