Siirry sisältöön

Uusi julkaisu: Hyvinvoinnin mittari käyttöön asiakastyössä

Nuoria ihmisiä seisomassa rivissä, kädet toistensa harteilla.
Asiakastyössä tarvitaan usein yleistietoa kuvaamaan ihmisen hyvinvointia. Diakissa kehitetty 3X10D-elämäntilannemittari vastaa tähän tarpeeseen. Tuoreessa verkkojulkaisussa esitellään vuodesta 2015 alkaen kehitetyn 3X10D-elämäntilannemittarin eri versioita ja kuvataan mittareiden käyttöä ja tutkimusta.

– 3X10D-elämäntilannemittarin tavoitteen on ollut rakentaa yleinen nopeasti hyödynnettävä mittari, jota voidaan hyödyntää asiakastyössä puheeksi oton välineenä ja tulevaisuussuunnitelman pohjana. Mittaria on hyödynnetty paljon, ja se toimii hyvin alkuperäisessä tavoitteessaan, kertoo yksi julkaisun toimittajista, Diakin erityisasiantuntija Sakari Kainulainen.

3X10D-elämäntilannemittarin avulla voi tehdä kokonaisvaltaisen itsearvion omasta elämäntilanteestaan vastaamalla muutamassa minuutissa kymmeneen kysymykseen. Mittaria on kokeillut kymmenet tuhannet vastaajat. Sitä on hyödynnetty erityisen paljon Zekki-sivustolla nuorten itsearviossa ja tuen tarjonnassa.

Mittarista löytyvät omat versiot ikäryhmille 7-vuotiaista eteenpäin sekä heidän vanhemmilleen. Ne on kehitetty yhdessä kohderyhmän ja sen kanssa työskentelevien ammattilaisten kanssa. Kaikki 3X10D-elämäntilannemittarin versiot perustuvat tutkimustietoon.

– 3X10D-elämäntilannemittari on työväline, joka vahvistaa asiakkaan ääntä sekä helpottaa moniammatillista ja -alaista yhteistyötä. Mittari helpottaa kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin huomioimista asiakastyössä. Lisäksi se systematisoi työtapaa ja varmistaa asiakastyön laatua. Mittaria on kiitelty erityisesti siitä, että se on nopea ja helppo, moniin eri konteksteihin sopiva kokonaistilanteen kartoittaja, Kainulainen kertoo.

Osallisuutta ja vaikuttavuutta vahvistava 3X10D-elämäntilannemittari -verkkojulkaisu antaa lasten, nuorten ja perheiden kanssa työskenteleville ammattilaisille kuvan mittarin hyödyntämismahdollisuuksista. Se toimii käsikirjana, joka valottaa mittarin taustoja sekä kokoaa eri versiot yhteen avaten niiden käyttötarkoituksia. Käsikirjaa voi hyödyntää myös mittareiden käyttöönotossa.

– Mittaaminen on tulossa myös osaksi sosiaalipalveluita, mutta mittareita ei ole vielä paljon tarjolla. Erityisesti lastensuojeluun kehitetyllä mittarilla on suuri tarve muun muassa asiakastyössä ja tiedolla johtamisessa, Kainulainen huomauttaa.

Kansallisella tasolla on menossa laajaa kehittämistyötä muun muassa hyvinvointialueiden ja HYTE-toimijoiden indikaattoreiden kehittämisessä.

– 3X10D-elämäntilannemittari tuo nopean välineen sosiaalialalle asiakastyöhön ja tiedolla johtamiseen. Diak tarjoaa myös valmennuksia, koulutusta ja opastusta mittarin käyttöönottoon, Kainulainen kertoo.

Julkaisu

Kainulainen, S., Paananen, R., Ketola, R., & Porko, P. (2023). Osallisuutta ja vaikuttavuutta vahvistavat 3X10D-elämäntilannemittarit. (Diak Puheenvuoro 44). Diakonia-ammattikorkeakoulu. http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2023041236130