Siirry sisältöön

Ohjaamoiden viestintää kehitetään nuorten osallisuuden vahvistamiseksi

Nuori istuu selkä kameraa kohti, kännykkä kädessään.
Ohjaamoiden viestintää kartoitetaan ja kehitetään Tampereen, Turun ja Porin alueilla. Länsi-Suomen Ohjaamot yhdessä -hankkeen avulla halutaan tavoittaa paremmin nuoria ja vahvistaa heidän osallisuuttaan.

Diakonia-ammattikorkeakoulun hallinnoimassa Länsi-Suomen Ohjaamot yhdessä -hankkeessa selvitetään, mistä nuoret etsivät tietoa mieltä askarruttavista asioista ja miten maksutonta tukea tarjoavat Ohjaamot voisivat kohdentaa viestintää entistä paremmin nuorille ja nuorille aikuisille. 

– Jotta Ohjaamot voivat tarjota palvelujaan, tulee niistä tietää. On turhaa tarjota apua ja tukea, jos viesti ei tavoita vastaanottajaa, kiteyttää projektipäällikkö Leevi Rasila Diakonia-ammattikorkeakoulusta. 

Moniammatillista apua saatavilla Ohjaamoista

Ohjaamot ovat alle 30-vuotiaille tarkoitettuja neuvonta- ja tukipisteitä. Ohjaamoita on yhteensä noin 70 eri puolilla Suomea. 

Meiltä saa apua esimerkiksi mielenterveysasioihin, raha-asioihin, asumisasioihin, työnhakuun ja opintoasioihin. Olemme jaotelleet aihealueet osaamisen mukaan eri työntekijöille. Monesti asiakkaalla on haasteita useamman edellä mainitun asian kanssa. Näissä tapauksissa asiakas tapaa useamman työntekijän, uraohjaaja Eemeli Tammero Ohjaamo Turusta kertoo. 

Tammeron mukaan mielenterveyden haasteet sekä taloudelliset haasteet korostuvat tässä ajassa. Koronapandemian seurauksena valmiiksi syrjäytymisvaarassa olevia nuoria on syrjäytynyt. Lisäksi jo aiemmin syrjäytyneiden nuorten ahdinko on syventynyt. 

Nuorten omat näkökulmat olennaisia kehittämistyössä

Hankkeessa haastatellaan sekä nuoria, Ohjaamoiden työntekijöitä, yhteistyökumppaneita että 9. luokkalaisten oppilaiden vanhempia. Lisäksi Ohjaamoiden viestinnän nykytilanne kartoitetaan ja analysoidaan. 

Haastatteluiden avulla saadaan kuulla suoraan keskeisten tahojen toiveita ja ajatuksia viestinnän tilanteesta ja nuorten osallisuuden kehittämisestä. “Kaikilla haastateltavilla on varmasti kehittämistyön kannalta arvokkaita näkökulmia annettavanaan. Nuorten itsensä haastatteleminen on kaikista tärkeintä”, Rasila sanoo. 

Länsi-Suomen Ohjaamot yhdessä – selvitys Ohjaamoiden viestinnän kehittämiseksi ja nuorten osallisuuden vahvistamiseksi -hanketta hallinnoi Diakonia-ammattikorkeakoulu. Hankkeen toiminta-aika on 1.3.–31.12.2023. Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto. 


Lisätietoa:

Projektipäällikkö Leevi Rasila
leevi.rasila@diak.fi
050 521 7130