Siirry sisältöön

Varhaiskasvatuksen sosionomit ratkaisu päiväkotien osaajapulaan

Varhaiskasvatuksen työvoimapula ja koulutuksen vetovoimapula näkyvät jo monin tavoin päiväkotien arjessa. Kriisin selättäminen edellyttää varhaiskasvatuksen sosionomien osaamisen tunnistamista ja hyödyntämistä, sanoo Diakonia-ammattikorkeakoulun toimitusjohtaja, rehtori Elina Juntunen.

Varhaiskasvatuksen sosionomit ovat ammattikorkeakoulujen kouluttamia varhaiskasvatuksen monipuolisia ammattilaisia, joiden osaamista ei kuitenkaan huomioida nykyisellään. Koulutuksesta valmistuu sosiaalipedagogiikan asiantuntijoita, joilla on monipuolista osaamista lapsen kasvun, kehityksen, oppimisen ja hyvinvoinnin tukemiseksi.

– Varhaiskasvatuksen sosionomitutkinto on monipuolinen ja laaja. Lapsen ja perheen kokonaisvaltainen tukeminen, osallisuuden edistäminen sekä laaja-alainen sosiaalipalvelujärjestelmän tunteminen ovat varhaiskasvatuksen sosionomin vahvuuksia, Diakin toimitusjohtaja, rehtori Elina Juntunen sanoo.

Varhaiskasvatuksen sosionomit tulisikin ottaa nykyistä vahvemmin osaksi päiväkodin henkilöstörakennetta.

– Varhaiskasvatuslakia tulisi muuttaa siten, että kolmasosa päiväkodin henkilöstöstä tulee olla varhaiskasvatuksen sosionomeja. Toimiva ja laadukas varhaiskasvatus on kriittistä paitsi lapsen hyvinvoinnin niin myös elinvoimaisen yhteiskunnan näkökulmasta ja siihen tarvitaan kaikki alan osaajat mukaan.

Varhaiskasvatuksen alalla koulutuksen vetovoima on laskenut erityisesti sen jälkeen, kun lakimuutos vei sosionomeilta mahdollisuuden varhaiskasvatuksen opettajan pätevyyteen. Tämä on näkynyt jo Diakin varhaiskasvatuksen sosionomin opintojen suuntautumisvaihtoehdon valinneiden määrässä.

Halua hakeutua alalle heikentää myös urapolkujen ja ylenemismahdollisuuksien puute. Opettajan pätevyyden palauttamisen lisäksi alan uramahdollisuuksia voidaan laajentaa tunnistamalla ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon tarjoama osaaminen alalla.

– Päiväkodinjohtajan kelpoisuutta tulisi muuttaa siten, että johtajakoulutuksen saaneet varhaiskasvatuksen sosionomi (YAMK) -tutkinnon suorittaneet ovat kelpoisia tehtävään. Tämä lisäisi alan vetovoimaa myös varhaiskasvatuksen sosionomeille.

Lisätiedot ja haastattelut

  • Elina Juntunen, toimitusjohtaja, rehtori, Diakonia-ammattikorkeakoulu
    puh. 040 766 1312, sähköposti: elina.juntunen@diak.fi