Siirry sisältöön

Kulttuurisensitiivisen täydennyskoulutuksen yhteiskehittäminen saamelaisten sosiaali- ja terveyspalveluille   

Saamelaisten oikeudet omia kieliä ja kulttuuria huomioiviin sote-palveluihin toteutuvat vain sattumanvaraisesti, todetaan Opetus- ja kulttuuriministeriön selvityksessä 2021. Henkilöstön tietämättömyys kieli- ja kulttuuriesteistä palvelutilanteissa muodostaa riskin asiakasturvallisuudelle, voi luoda syrjintää ja epätasa-arvoa, ja heikentää luottamusta. Osaamisvajetta on myös erityisaloilla, joissa tasavertainen ammattitaito edellyttää kulttuurieroihin perustuvien tarpeiden tunnistamista kuten työssä ikääntyvien kanssa, mielenterveys- ja päihdetyössä sekä työssä lapsiperheiden kanssa. Osaamista tarvitaan lisää myös työskentelyssä tulkin välityksellä. Kyseistä saamelaiskulttuurien osaamista ei kuitenkaan sisälly mihinkään sote-alan koulutukseen Suomessa. Saamelaisväestön sote-palvelujen turvallisuuden, saavutettavuuden ja tasavertaisuuden edistämiseksi tarvitaan saamelaiskulttuurin lähtökohtia integroivia täydennyskoulutuksia. Uudistuvan sote-alan vaatimukset luovat lisäksi tarpeita asiakaslähtöiselle, kulttuurisensitiiviselle palveluohjaukselle.  

Kolme pohjoisimman ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalat vastaavat nyt saamelaisten sosiaali- ja terveysalan osaamistarpeeseen kehittämällä alalle kulttuurisensitiivistä täydennyskoulutusta. Hanketta hallinnoi Lapin ammattikorkeakoulu ja mukana ovat lisäksi Oulun ammattikorkeakoulut sekä DIAK ammattikorkeakoulu. Täydennyskoulutusta toteutetaan yhteiskehittämisen periaatteella yhdessä saamelaisten asiantuntijoiden ja organisaatioiden kanssa. Lisäksi mukana on laaja joukko sidosryhmiä Saamelaisten kotiseutualueelta ja Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueilta. Hankkeen kokonaisbudjetti on 918 634,93 euroa ja hankkeen rahoittajana on Opetus- ja kulttuuriministeriö.  Hanke toteutetaan vuosien 2023–2025 aikana.  

Aluksi hankkeelle perustetaan saamelaisista sosiaali- ja terveysalan asiantuntijoista sekä elämäntapaa ja yhteisöjä tunteva yhteistyöelin, jossa on edustujia kaikista saamelaisista ryhmistä Suomessa.  Hankkeessa suunnitellaan, pilotoidaan ja tuotetaan monimuotoisissa oppimisympäristöissä toteutettavia täydennyskoulutuksia yhdessä saamelaisia kulttuureja ja yhteisöjen erityispiirteitä tuntevien asiantuntijoiden ja sidosryhmien kanssa. Hankkeen kohderyhmä on sosiaali- ja terveysalan henkilöstö, joka toimii saamelaisten asiakkaiden kanssa saamelaisten kotiseutualueelle tai sen ulkopuolella sekä alan opiskelijat. Hankkeen tuottamat opintojaksot integroivat saamelaiskulttuurin tuntemusta sote-alojen erityisosaamisen kehittämiseen ja koulutukseen. Hankkeen toteutuksessa kehitetään ja sovelletaan kulttuurisensitiivistä, tutkivaa ja refleksiivistä yhteiskehittämisen toimintamallia.  

Hankkeen projektipäällikkönä toimi Linnea Melkko Lapin ammattikorkeakoulusta, ja koordinaattoreina toimivat Heikki Erola Lapin ammattikorkeakoulusta, Tarja Tapio Oulun ammattikorkeakoulusta ja Niina Patronen Diakonia ammattikorkeakoulusta.   


Yhteystiedot: 

Linnea Melkko, Lapin AMK, linnea.melkko@lapinamk.fi, 040 152 8346

Tarja Tapio, OAMK, tarja.tapio@oamk.fi, 050 411 5668 

Heikki Erola, Lapin AMK, heikki.erola@lapinamk.fi, 040 565 1143 

Niina Patronen, DIAK, hoitotyö, niina.patronen@diak.fi, 050 478 6797