Siirry sisältöön

Diak mukana Sosiaalisten innovaatioiden osaamiskeskuksen valmistelussa ja pilotoinnissa

Kaksi henkilöä kannattelee astiaa välissään, piirroskuva.
Sosiaalisten innovaatioiden merkitys tulevaisuuden haasteiden ratkaisussa on tunnistettu EU:n komissiossa. Nyt EU-jäsenmaihin ollaan perustamassa paikallisia sosiaalisten innovaatioiden osaamiskeskuksia, joiden tavoitteena on kasvattaa sosiaalisten innovaatioiden tunnettuutta ja edistää sosiaalisten innovaatioiden leviämistä sekä jäsenmaiden välistä tiedon- ja kokemusten vaihtoa. Suomessa sosiaalisten innovaatioiden osaamiskeskusta valmistellaan ja pilotoidaan vuoden 2023 loppuun mennessä ja Diak on mukana tässä hankkeessa osatoteuttajana.

Helmikuun alussa käynnistyneen Sosiaalisten innovaatioiden osaamiskeskuksen valmistelu ja pilotointi -hankkeen tavoitteena on vuoden 2023 aikana luoda edellytyksiä sosiaalisten innovaatioiden osaamiskeskuksen toiminnan käynnistämiselle hyödyntämällä olemassa olevia innovaatioekosysteemin toimijoita, verkostoja ja rakenteita.

Hankkeessa pilotoidaan, sosiaalisten innovaatioiden osaamiskeskusvalmistelujen käynnistysvaiheen (TEM) aikana syntynyttä, Demos Helsingin sosiaalisten innovaatioiden osaamiskeskuksen toimintamallia.

Diakissa hanke sijoittuu yhteiskunnallisen yrittäjyyden osaamiskärkeen ja osallistumme aktiivisesti kansainvälisen yhteistyön kartoittamiseen ja rakentamiseen, yhteistyössä EU:n muiden sosiaalisten innovaatioiden toimijoiden ja osaamiskeskusten kanssa.

Olemme mukana myös suunnittelemassa; sosiaalisten innovaatioiden arviointikehikkoa ja kriteeristöä sosiaalisten innovaatioiden validointiin, koulutuksia ja valmennuksia sosiaalisten innovaatioiden laadukkaaseen kehittämiseen ja kuvaamiseen sekä marraskuussa 2023 toteutettavaa ensimmäistä Sosiaalisten innovaatioiden päivä, joka tarjoaa foorumin innovaatioiden kehittäjien ja rahoittajien kohtaamisille.

Päätoteuttajana hankkeessa toimii Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja yhdessä Diakin kanssa osatoteuttajina tässä valmistelu- ja pilotointihankkeessa toimivat Kuntoutussäätiö, LUT-yliopisto, Silta-Valmennusyhdistys, Suomen Kuntaliitto ja Suomen sosiaali ja terveys Soste ry osatoteuttajina.

Sosiaalisten innovaatioiden osaamiskeskuksen valmistelu ja pilotointi -hanke toteutuu Euroopan sosiaalirahaston osallisuuden edistämisen ja köyhyyden torjunnan (ESR TL5) rahoituksella.

Vipuvoimaa EU:lta -logo     EU-logo