Siirry sisältöön

Zekki on Hyvä käytäntö -kilpailun voittaja

Diakonia-ammattikorkeakoulussa kehitetty nuorten digitaalinen Zekki-tukipalvelu on voittanut vuoden 2023 sosiaalialan Hyvä käytäntö -palkinnon.

Maksuton Zekki.fi-tukipalvelu  kannustaa nuorta pohtimaan omaa hyvinvointiaan ja tulevaisuuttaan.  Kymmeneen elämän osa-aluetta käsittelevään kysymykseen vastaamalla nuori saa kattavan kuvan omasta tilanteestaan ja siihen sopivia suositteluja tukipalveluihin tai lisätiedonlähteisiin.

Hyvä käytäntö -palkinnon tavoitteena on levittää tietoa toimivista ja tuloksellisista sosiaalialan ammattikäytännöistä. Zekki valittiin neljän finalistin joukosta voittajaksi ja kilpailuun lähetettyjä ehdotuksia oli 27.

– Nuorten palveluita ei voi kehittää ilman nuorten tiivistä mukanaoloa. Miten me voisimme ilman nuorten näkemystä tietää, miten vaikka käyttäjän polku palvelussa tulee rakentaa tai miten palvelusta olisi hyvä kertoa nuorille, kommentoi Zekin projektipäällikkö Reija Paananen.

Palkintoraati pitää hienona, että toimintamallia on kehitetty yhdessä nuorten kanssa. Se on noussut myös nopeasti nuorten suosioon, mikä kertoo mallin helppoudesta. Kansainvälisesti palkittu Zekki on hyvin sovellettavissa myös muihin käyttäjäryhmiin, jotka joutuvat seikkailemaan terveydenhuollon, sosiaalihuollon ja kolmannen sektorin välillä. Zekki on vaikuttava toimintamalli, joka  toimii myös nuorten kanssa työskentelevien ammattilaisten työvälineenä sekä tuottaa ajantasaista tietoa muun muassa johtamiseen.

Lue lisää kilpailusta tiedotteesta tästä linkistä.

Lisätietoja

Reija Paananen
Puh. 050 5920246
reija.paananen@diak.fi