Siirry sisältöön

Esiselvityshanke: Lastensuojelun työntekijät vakavasti kuormittuneita – työhyvinvointia edistäville ratkaisuille selkeä tarve

JALAS-hankkeen logot
Pohjois-Pohjanmaalla lastensuojelun sijaishuollossa työskentelevät työntekijät kokevat työhyvinvointia vakavasti uhkaavia kuormitustekijöitä, minkä seurauksena riski työssä uupumiseen on erittäin suuri, summaa ODL Liikuntaklinikan ja Diakonia-ammattikorkeakoulun selvitys Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittamassa JALAS – Jaksamista lastensuojelutyöhön Pohjois-Pohjanmaalla -esiselvityshankkeessa.

Esiselvityshankkeen tavoitteena oli tuottaa tietoa, jonka avulla lastensuojelun sijaishuollon työhyvinvointia voidaan tukea työntekijän omaa roolia vahvistamalla. Työhyvinvointikyselyiden tulokset, hankkeessa toteutettujen pilottien kokemukset ja saatu palaute osoittavat, että lastensuojelun sijaishuollon työntekijöiden työhyvinvointia kokonaisvaltaisesti edistävälle toiminnalle on tarvetta. Työntekijöiden työssä jaksamiseen ja työhyvinvoinnin tukemiseen on tärkeä kohdistaa huomiota, jotta lastensuojelussa työskentelisi sitoutuneita ja hyvinvoivia työntekijöitä.

Tulokset osoittavat, että työkuormitus näkyy vaikeutena keskittyä riittävästi työn tekemiseen sekä tyytymättömyytenä omaan työsuoritukseen. Työntekijät kertovat tarvitsevansa vertaistuellista keskustelua, jossa vaihdetaan yhdessä kokemuksia ja ajatuksia työhyvinvointiin liittyvistä asioista. Tulosten mukaan työntekijät hyötyvät myös neuvonnasta ja ohjauksesta terveellisen ravitsemuksen, liikkumisen lisäämisen sekä unen ja työstä palautumisen näkökulmista.

Esiselvityshankkeessa kehitettiin lastensuojelun sijaishuollon työntekijöiden työhyvinvoinnin edistämisen malli Tie hyvinvointiin. Menetelmän avulla työntekijöitä voidaan tukea terveellisten elintapojen edistämisessä, voimavarojen vahvistamisessa sekä mielen hyvinvointia tukevissa tekijöissä, jotka edistävät palautumista ja ehkäisevät työuupumusta.

Tie hyvinvointiin – JALAS-esiselvityshankkeen loppuraportti on täällä

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Minna Mettovaara, puh. 044 7664993, minna.mettovaara@odl.fi

Hankekoordinaattori Tarja Tuovinen-Kakko, puh. 040 509 2707 tarja.tuovinen-kakko@diak.fi

JALAS – Jaksamista lastensuojelutyöhön Pohjois-Pohjanmaalla -esiselvityshanke on Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittama hanke, jonka päätoteuttaja on ODL Liikuntaklinikka ja osatoteuttaja Diakonia-ammattikorkeakoulu. Hanke toteutetaan ajalla 1.3.2022−28.2.2023. Sen tehtävänä on ollut selvittää lastensuojelun sijaishuollossa työskentelevien työntekijöiden kokemusten pohjalta työhyvinvoinnin nykytilan ja kehittämiseen liittyvät tarpeet ja mahdollisuudet huomioiden myös työnantajan näkökulman asiaan. Hankkeessa luotiin lastensuojelun sijaishuollon työntekijöiden työhyvinvoinnin edistämisen malli Tie hyvinvointiin.

JALAS-hankkeen logot