Siirry sisältöön

Julkaisu: Hyvinvointia rakenteellisella sosiaalityöllä

Punaisia ja vihreitä rihmastoja, kuvituskuva.
Rakenteellinen sosiaalityö pyrkii edistämään hyvinvointia ja torjumaan sosiaalisia ongelmia tietoon perustuen, tiedontuotantoon keskittyen ja yhteiskuntaa kehittäen. Diakin julkaisu vahvistaa rakenteellisen sosiaalityön osaamista.

Rakenteellisen sosiaalityön perusajatus on, että sosiaaliset ongelmat kytkeytyvät yhteiskunnan sosiaaliseen ja taloudelliseen rakenteeseen, ja että kehittämisen keskeinen ydin on rakenteissa aikaansaatavat muutokset. Näitä rakenteita ovat esimerkiksi resurssit, säännöt ja toimintakäytännöt.

Osaamisella kohti hyvinvointia – Rakenteellisen sosiaalityön opas tukee rakenteellisen sosiaalityön toimeenpanoa alueellisesti ja paikallisesti tarjoamalla menetelmiä, joita voi soveltaa käytännössä.

– Rakenteellisen sosiaalityön tavoite ja sisältö on määritelty sosiaalihuoltolaissa. Julkaisussa esitellään valikoimaa keinoista, joita tavoitteiden saavuttamiseksi on käytettävissä, kertoo julkaisun toimittanut sosiaalialan lehtori Keijo Piirainen Diakista.

Osaamista hyvinvointialueille

Etenkin nyt, uusien hyvinvointialueiden järjestäytyessä tarve rakenteelliselle sosiaalityölle kasvaa. Parhaat käytännöt olisi hyvä saada käyttöön, arvioi Piirainen.

– Hyvinvointialueiden, kuntien, palvelujen tuottajien ja muun tuen antajien uudistuvassa yhteistyössä rakenteellisen sosiaalityön osaamistarve ja haasteet ovat mittavat.

Yhteiskunnan haasteisiin lukeutuvat esimerkiksi hyvinvointivaltion kestävyys ja ylläpito, jolla on vaikutuksia yhteiskuntaan monin eri tavoin.

– Yhteiskunnallinen vakaus ja turvallisuus, inkluusio sekä palveluiden kustannusvaikuttavuus ovat kaikki haasteita, joihin rakenteellinen sosiaalityö liittyy, Piirainen luettelee.

Lisää yhteistyötä

Julkaisu auttaa määrittelemään rakenteellisen sosiaalityön käytäntöä ja kokoaa ehdotuksia sen osaamisen lisäämiseksi. Julkaisu kannustaa kehittämään valtion keskushallinnon, oppilaitosten ja sosiaalityön yhteistyötä rakenteellisessa sosiaalityössä.

– Tällä hetkellä yhteistyö ammattikorkeakoulujen, yliopistojen, terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja maakuntien välillä on varsin vaatimatonta esimerkiksi rakenteellisen sosiaalityön osaamisen ja toimeenpanon näkökulmasta.

Piiraisen mukaan rakenteelliseen sosiaalityöhön panostamalla voidaan saavuttaa hyviä tuloksia.

– Parhaimmillaan käsitys hyvinvointivajeista konkretisoituu. Samalla hyvinvointialueiden palvelujen kehittäminen paranee osaamisen myötä ja yhteisöt voivat paremmin.

Julkaisu on suunnattu erityisesti alan ammattilaisille, mutta Piirainen suosittelee sitä kaikille, jotka ovat kiinnostuneita suomalaisen hyvinvointivaltion puolustamisesta käytännössä.

– Siitä hyötyvät sosiaali- ja terveysalan oppilaitokset, sosiaalityön ja palvelujen tuottajat, hyvinvointialueiden strategisen suunnittelun toteuttajat, hyvinvointialueiden valtuustot, järjestötoimijat sekä palveluiden käyttäjät.

Julkaisun tiedot

Piirainen, K. (2022). Osaamisella kohti hyvinvointia – Rakenteellisen sosiaalityön opas. (Diak Työelämä 29). Diakonia-ammattikorkeakoulu. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-493-404-6.

Julkaisu on luettavissa Theseuksessa.