Siirry sisältöön

Kannanotto: yhteisötalouden suositusten tulee huomioida kaikki väestöryhmät

Arvopohjaisten asiantuntijaorganisaatioiden verkosto otti kantaa EU:n yhteisötalouden aloitteeseen. Yhteisötalouden kehittämisessä on tärkeää huomioida myös kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevat ihmiset sekä eri maiden erilaiset perinteet.

Euroopan unionissa valmistellaan parhaillaan suosituksia yhteisötalouden perusedellytysten kehittämiseksi. Yhteisötalous viittaa yhdistysten, säätiöiden, osuuskuntien ja yhteiskunnallisten yritysten toimintaan, jossa tavoitteena on yhteiskunnallisen muutoksen luominen.

Euroopan komissio  pyysi kannanottoja valmisteltuun aloitteeseen syyskuun loppuun mennessä. Aloitteen tarkoituksena on auttaa jäsenvaltioita mukauttamaan paremmin politiikkaansa ja lainsäädäntöään yhteisötalouden tarpeisiin.

Diakonia-ammattikorkeakoulu on mukana Yhteiskunnallisten yritysten osaamiskeskus -konsortiossa, joka jätti yhteisen kannanoton suomalaisesta näkökulmasta. Konsortion mukaan yhteisötaloutta tulee kehittää, harmonisoida ja vahvistaa EU:n tasolla siten, että kaikki väestöryhmät ja ihmiset tulevat huomioiduiksi.

Konsortioon kuuluvat Yhteiskunnallisten yritysten liitto ARVO ryDiakonia-ammattikorkeakoulu OyKuntoutussäätiö srOsuustoimintakeskus Pellervo rySilta-Valmennusyhdistys ry ja Vates-säätiö sr,

Politiikkalohkojen toimenpiteet tulee sovittaa yhteen

Kannanotossa kiinnitetään huomio myös siihen, että Euroopan eri maissa on hyvin erilaiset perinteet ja lähtökohdat yhteisötaloudelle. Esimerkiksi kansalaisjärjestöjen asemassa, roolissa ja rahoitusperustassa on isoja eroja maiden välillä. Myös yhteiskunnallinen yrittäjyys määritellään eri maissa eri tavoilla.

Yhteiskunnallisten yritysten osaamiskeskuksen mukaan on tarkoituksenmukaista kehittää kansallisia politiikkatoimia niin, että ne edistävät aidosti yhteisötalouden edellytyksiä.

Eri politiikkalohkojen toimenpiteet tulee sovittaa yhteen niin, että ne huomioivat myös kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevat ihmiset. Tämä edellyttää koordinaatiota erityisesti työllisyys-, koulutus-, sosiaali-, teollisuus-, tutkimus- ja innovaatio- sekä ympäristöpolitiikan välillä.

EU-tasolla voidaan tukea tätä työtä luomalla edellytyksiä yhteisötalouden ja yhteiskunnallisen yrittäjyyden edistämiselle esimerkiksi uusien rahoitusmahdollisuuksien kautta. Myös yhteisötalouden tunnettavuutta on tärkeää edistää laajasti.

Euroopassa on 2,8 miljoonaa yhteisötalouden toimijaa, ja ne työllistävät yhteensä 13,6 miljoonaa ihmistä. Tämä on noin kuusi prosenttia EU:n koko työvoimasta. On ennakoitu, että osuus kasvaa noin 10 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä.

Lue kannanotto kokonaisuudessaan tästä

Kannanoton ovat laatineet:

Jarmo Hänninen, Osuustoimintakeskus Pellervo ry

Susanna Kallama, Yhteiskunnallisten yritysten liitto ARVO ry

Harri Kostilainen, Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy

Soile Kuitunen, Kuntoutussäätiö sr

Kimmo Kumlander, Silta-Valmennusyhdistys ry

Jukka Lindberg, Vates-säätiö sr