Siirry sisältöön

Diak kouluttaa 50 ulkomaalaistaustaista sairaanhoitajaa syksyllä alkavassa pätevöitymiskoulutuksessa

Opetushallitus on myöntänyt Diakonia-ammattikorkeakoululle (Diak) rahoituksen EU-alueen ulkopuolella sairaanhoitajakoulutuksen saaneiden sairaanhoitajien pätevöitymiskoulutuksen järjestämiseen. Koulutukseen otetaan 50 henkilöä ja se alkaa marraskuussa Helsingissä, Oulussa ja Porissa.

Uusi koulutus on tarkoitettu suomen kieltä osaaville* ulkomaalaistaustaisille henkilöille, jotka ovat kotimaassaan hankkineet sairaanhoitajakoulutuksen, mutta joilta puuttuu pätevyys toimia EU:n alueella ja Suomessa sairaanhoitajana.  

Diakissa järjestettävä pätevöitymiskoulutus vastaa omalta osaltaan kasvavaan hoitajapulaan. 

– Koulutamme 50 henkilöä, jotka koulutuksen käytyään voivat hakea Valviralta lupaa toimia sairaanhoitajana Suomessa ja EU:ssa, kertoo terveysalan lehtori Riikka Tuominen Diakista. 

Koulutuksessa on kiinnitetty erityistä huomioita suomen kielen opintoihin. 

– Rakensimme koulutuksen kieliopinnot niin, että koulutuksen käytyään opiskelijalla on riittävä kielitaito sairaanhoitajan tehtävässä toimimiseen Suomessa, sanoo Tuominen. 

Opiskelujen kesto on yhdestä vuodesta korkeintaan puoleentoista vuoteen. Koulutuksen pituus riippuu siitä, miten opiskelijan lisäopintojen tarvetta arvioidaan Valvirassa. 

Koulutukseen kannattaa hakea mukaan, vaikka opiskelu vieraalla kielellä jännittäisi. 

– Tuemme opiskelijoita koko opintomatkan ajan. He saavat vahvaa yksilöllistä ja ryhmämuotoista ohjausta ja tukea opinnoissaan, mahdollisesti myös omalla äidinkielellään, huomauttaa Tuominen.  

Haku koulutuksen on 26.9.–7.10.2022 ja opinnot alkavat jo marraskuussa 2022. Hakiessaan koulutukseen hakijalta vaaditaan riittävän suomenkielen lähtötason* lisäksi 

  • Tutkintotodistuskopio bachelor-tasoisesta sairaanhoitajatutkinnosta, joka on suoritettu EU-/ETA-valtioiden ulkopuolella.  
  • Tutkintotodistuksen käännös suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Käännöksen on oltava Suomessa tai muussa EU-/ETA-valtiossa virallisen tai auktorisoidun kielenkääntäjän tekemä. 
  • Opintosuoritusote (academic transcript). 
  • Opintosuoritusotteen käännös suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Käännöksen on oltava Suomessa tai muussa EU-/ETA-valtiossa virallisen tai auktorisoidun kielenkääntäjän tekemä. 
  • Diploma supplement, jos saatavilla 
  • Henkilöllisyystodistus 

Lisätiedot: 

* Opetushallituksen koordinoima keskitason YKI-testi vähintään tuloksella 3, valtionhallinnon kielitutkinnon taso tyydyttävä kaikilta tasoilta tai suomen kielellä suoritettu toisen asteen koulutus 

Koulutus on Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen rahoittamaa koulutusta.