Siirry sisältöön

Vetovoimaa vammaisalalle – uusia opintopolkuja, osaamisen kehittämistä ja vaikuttamista

Ihmisiä vetämässä köyttä.
Vammaisalan ongelmana on työntekijöiden saaminen. Ala ei houkuttele opiskelijoita. Tuore julkaisu kuvaa Vammaisalan vetovoima ja koulutuksen kehittäminen (VAVE) -hankkeen toimia Etelä-Savossa vammaisalan vetovoiman lisäämiseksi ja työvoiman saatavuuden parantamiseksi.

Julkaisu tuo monipuolisesti esille hankkeessa tehtyä kehitystyötä, saatua palautetta ja kehittämistarpeita. Lukijan on mahdollista hyödyntää julkaisun sisältöä erilaisissa alan kehittämistehtävissä.

Julkaisu on ajankohtainen, sillä koronapandemialla on ollut vaikutusta sote- ja palvelualan työvoimaan, ja työvoiman kysynnässä tapahtuu todella nopeita ja suuria muutoksia. Alan vetovoimaan ja työolojen parantamiseen on tärkeää kiinnittää huomiota, jotta työvoiman saatavuutta voidaan parantaa, kertoo julkaisun toimittaja Piia Suihkonen.

– Vammaisalalla on työntekijäpula. Ala ei houkuttele opiskelijoita ja koulutuksen rakennemuutokset haastavat vammaisalalle hakeutumista. Vammaisala vaatii erityisosaamista, jota tulee edelleen vahvistaa ja alaa kehittää, kertoo Suihkonen aiheen tärkeydestä.

Vammaisalan osaamista haastavat sosiaali- ja terveysalan muutokset sekä yhteiskunnan muutokset, kuten lainsäädännön muuttuminen. Jotta alan vetovoimaisuutta voidaan lisätä ja osaavan työvoiman saatavuus turvata, tulevaisuutta on tärkeä ennakoida.

– Julkaisun aineisto ja tulokset osoittavat jatkosuunnan kehittämistyölle. Vetovoimaisuutta onnistuttiin lisäämään ja vaikuttamistyötä tulee edelleen suunnitelmallisesti jatkaa valtakunnallisesti alan järjestöjen, oppilaitosten ja työelämän yhteistyönä. Vammaistyön johtamisosaamista ja toimivia työhyvinvoinnin prosesseja tulee kehittää yhdessä henkilöstön, esihenkilöiden ja organisaatiojohdon kanssa, kertoo Suihkonen julkaisun hyödyistä.

VAVE-hankkeen tavoitteita olivat vammaisalan tulevaisuuden osaamisen ja visioiden kartoittaminen, osaamisen vahvistaminen ja alan työvoiman saatavuuden edistäminen, uusien toimintamallien kehittäminen eri toimintaympäristöihin sekä brändin vahvistaminen.

Alan opintojen houkuttelevuus kasvoi

Hanke onnistui lisäämään tietoisuutta vammaisalasta ja vahvistamaan positiivista kuvaa siitä sekä työstä vammaisalalla.

– Vammaisalan opintoja suorittavien määrä kasvoi hankkeen toteutuksessa mukana olleissa toisen asteen oppilaitoksissa 86 prosenttia vuodesta 2019 vuoteen 2021. Myös Diakin avoimen ammattikorkeakoulun Osaamista vammaistyöhön- osaamiskokonaisuuden opintoja suorittavien määrät lisääntyivät moninkertaisesti, Suihkonen kuvailee hankkeen saavutuksia.

– Hankkeessa toteutettu Erilaisia polkuja vammaisalalle-polkumalli esittelee vammaisalan koulutusmahdollisuuksia ja uratarinoita houkutellen hakeutumaan alalle. Vammaistyön teknologisia työmenetelmiä ja toimintamalleja hankkeessa kehitettiin pilotointien avulla, joita esitelty julkaisussa.

Hankkeen aikana järjestettiin kolme some-kampanjaa hyödyntäen Facebookia, Instagramia ja Twitteriä sekä osittain myös TikTok:ia. Hankkeessa tehtiin yhteistyötä myös tubettaja Pinkku Pinskun kanssa.  Tubettaja, jolla on paljon seuraajia oli onnistunut valinta levittää myönteistä kuvaa vammaisista ja vammaisalasta.

Julkaisun tekijät ovat Vammaisalan vetovoima ja koulutuksen kehittäminen -hankkeen työryhmän ja hankkeen ohjausryhmän jäseniä sekä vammaisalan työelämäorganisaation edustajia.

Hanke toteutettiin vuosina 2020–2022 ja hankkeen pää­toteuttajana toimi Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak), ja hankkeen osatoteuttajina olivat Vaalijalan kuntayhtymä, Savas-Säätiö sr, Etelä- Savon Koulutus Oy (Esedu), Kirkkopalvelut ry (STEP-koulutus) ja Itä-Savon koulutuskuntayhtymä (Samiedu).

Julkaisun tiedot

Suihkonen, P. (toim.) (2022). Vetovoimaa vammaisalalle – uusia opintopolkuja, osaamisen kehittämistä ja vaikuttamista. (Diak Työelämä 26). Diakonia-ammattikorkeakoulu. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-493-396-4

Julkaisu on luettavissa Theseuksen sivuilla.