Siirry sisältöön

Diakoniabarometri 2022: osallisuuden edistämistä muuttuvissa olosuhteissa

Diakoniabarometrin tutkijat.
Korona-aika muutti diakoniatyön toimintatapoja, mutta korosti ihmisen kohtaamisen tarpeen pysyvyyttä. Diakonian 150-vuotisjuhlavuonna vastikään julkaistu Diakoniabarometri 2022 syväluotaa diakoniatyöntekijöiden ajatuksia muuttuvasta ja vaikuttavasta diakoniatyöstä. Diakoniabarometrin toteutti kolme Diakin YAMK-opiskelijaa opinnäytetyönään.

Korona-aika on tarkoittanut uusien toimintatapojen käyttöönottoa myös kirkon diakoniassa. Kohtaamisten rajoittuessa varsinkin sähköisten välineiden käyttö lisääntyi. Asiakkaiden kyky hyödyntää sähköisiä palveluita erityisesti sote-palveluissa kuitenkin myös mietitytti. 

– Sote-uudistus ja palveluiden saatavuus herättävät huolta diakoniatyöntekijöissä. Yhä on paljon ihmisiä, jotka eivät pysty sähköisesti asioimaan, kertovat Diakoniabarometrin 2022 toteuttaneet Diakin YAMK-opiskelijat, diakonissa Sirkku Hammarén, johtava diakoniatyöntekijä, diakoni Maija Hietaniemi ja päihdetyöntekijä, diakoniatyöntekijä Meri Kalanti 

Diakoniabarometrin mukaan diakoniatyöntekijät ovat vakavasti huolissaan asiakkaidensa puolesta. Useampi kuin joka toinen diakoniatyöntekijä näkee sote-uudistuksen vaikeuttavan heidän asiakkaidensa sote-palveluiden alueellista saavutettavuutta, barometrissa todetaan. 

Uudenlaisia kohtaamisia  

Korona-aika rajoitti voimakkaasti erityisesti diakoniatapahtumia, vapaaehtoistyötä ja diakoniassa kohdattujen ihmisten elämää yleensä. Tämän vuoden barometri hahmottaakin diakoniatyön muutoksia poikkeusaikana. 

Eniten on vähentynyt diakoniatapahtumien pito: 95 prosenttia kertoo koronarajoitusten rajoittaneen diakoniatapahtumia erittäin paljon tai melko paljon. Vapaaehtoistyötä koronarajoitukset ovat haitanneet myös todella paljon, barometrissa todetaan.  

Vapaaehtoistoiminta ei kuitenkaan ole loppunut vaan pikemminkin mukautunut uusiin olosuhteisiin. Toisaalta esimerkiksi korona-aikana ruoka-avuntarpeen kasvaminen on lisännyt myös vapaaehtoisten roolia ruoka-avustustoiminnassa.  

– Diakonian vapaaehtoistoiminta tavoittaa matalalla kynnyksellä eri taustaisia ja eri ikäisiä ihmisiä sekä luo osallisuutta, Maija Hietaniemi pohtii barometrissä. 

Diakoniatyöntekijät kohtaavat työnsä puolesta päivittäin huono-osaisuutta ja ovat läheisesti mukana heikoimmassa asemassa olevien arjessa.  

– Tutkimustuloksissa oli erityistä myös se, että melkein kaikkien vastaajien mielestä diakoniatyössä tulisi tehdä yhteiskunnallista vaikuttamista, mutta todella harva sitä tekee, Meri Kalanti huomauttaa. 

Diakonian tulisikin barometrin vastaajien mukaan ottaa rohkeammin ja näkyvämmin paikkaa yhteistyön suunnittelussa ja kehittämisessä sekä vaikuttamistyössä, kirjoittavat Sirkku Hammarén ja Sakari Kainulainen artikkelissaan. 

Diakonia-alaa kehittämässä 

Diakoniabarometri on suunnattu monipuolisesti diakoniatyöstä kiinnostuneille. 

– Erityisesti suosittelemme barometriä kirkon päättäjille, kirkon työntekijöille, alan opiskelijoille, diakonian yhteistyöverkostoille sekä kaikille, joita kirkollinen auttamistyö kiinnostaa, tutkijat sanovat. 

Diakoniabarometrin 2022 kirjoittajien ohjaajina toimivat Diakin erityisasiantuntija Sakari Kainulainen ja kirkon alan lehtori, kuraattori Tiina Ikonen. Sakari Kainulainen toimi myös tutkimuksen neljäntenä kirjoittajana. 

– Diakoniabarometri tuottaa perspektiiviä ja uhkakuviakin tämän ajan muutoksiin. On tosi hienoa, että YAMK-opiskelijamme ovat tutkimuksellaan kehittämässä omaa ammattialaansa, Kainulainen ja Ikonen kiittävät. 

Diakoniabarometri 2022 -kyselyyn vastasi 355 diakoniatyöntekijää, mikä on noin 27 prosenttia kaikista diakoniatyöntekijöistä. Kysely toteutettiin Webropol-kyselynä 27.1.–27.2.2022. 

Diak oli mukana toteuttamassa valtakunnallista Diakoniabarometria 2022 yhdessä kirkkohallituksen, Diakoniatyöntekijöiden liiton ja Diakonian tutkimuksen seuran kanssa. Barometritutkimuksen on toteuttanut opinnäytetyönään kolme Diakin YAMK-opiskelijaa, diakonissa Sirkku Hammarén Ruokolahden seurakunnasta, johtava diakoniatyöntekijä, diakoni Maija Hietaniemi Alavuden seurakunnasta ja päihdetyöntekijä, diakoniatyöntekijä Meri Kalanti Lahden seurakuntayhtymästä.

Diakoniabarometri on kahden vuoden välein toteutettava tutkimusprojekti, joka kartoittaa Suomen evankelis-luterilaisen kirkon diakoniatyöntekijöiden näkemyksiä ja kokemuksia ajankohtaisista ilmiöistä, suomalaisesta huono-osaisuudesta ja seurakuntien diakoniatyöstä.

Lue Diakoniabarometri 2022 kirkon julkaisuista.

Kuva: Meri Kalanti