Siirry sisältöön

Sote-ammattilaisten ohjausosaamista vahvistamassa

Kaksi naista istuu vierekkäin.
Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten ohjausosaamisen on oltava vankkaa, jotta asiakkaat tavoittavat eri sote-alan toimijoiden tuottamat palvelut. Diakin vuosikirja valottaa ohjauksen ja valmennuksen käyttöä ja kehittämistä.

Vuoden 2023 alussa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestäminen siirtyy hyvinvointialueille. Muun muassa esihenkilöinä toimivilla tulee olla valmiudet ohjata ja valmentaa henkilöstöään muutostilanteessa. Lisäksi sosiaali- ja terveysalan asiakkaiden ohjauksen ja valmennuksen tarpeet ovat kasvavia.

– Paljon palveluja ja erilaisia tuen muotoja tarvitsevat asiakkaat tarvitsevat ohjausta palvelujen käytössä. Lisäksi heitä tulee valmentaa tarpeen mukaan oman elämän muutostyöhön, sanoo Diakin vuosikirjan Ohjaus- ja valmennusosaamista kehittämässä toimittajiin kuuluva sosiaalialan yliopettaja Jari Helminen.

Kolme näkökulmaa ohjaukseen ja valmennukseen

Julkaisussa ohjausta ja valmennusta tarkastellaan osana ammattikorkeakoulun opetustoimintaa, sosiaali- ja terveysalan asiakastyötä sekä johtamista ja työhyvinvointia.

Ohjausta tarkastellaan esimerkiksi opinnollistamisen, opinnäytetyön ohjauksen ja opiskelijan ammatillisin kasvun näkökulmista.

– Ammattikorkeakoulujen toiminnassa ohjaukseen ja valmennukseen perustuvaa työskentelyä tarvitaan, jotta voidaan vasta koulutus- ja työhistorialtaan erilaisten opiskelijoiden oppimisen edistämisen tarpeisiin ja luomaan heille opinnoissa etenemistä tukevia polkuja. Sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten tulee tutustua ohjaavaan ja valmentavaa työotteeseen jo opiskelujen aikana, jotta sen siirtyy ja juurtuu työkäytäntöihin.

Toisen osan artikkeleissa keskitytään ohjauksen ja valmennuksen käyttämiseen asiakastyössä.

– Artikkeleissa kuvataan esimerkiksi nuorten parissa tehtävässä työssä käytettävää elämäni portfolio -työmenetelmää ja luontoperusteisia menetelmiä. Lisäksi artikkeleissa tarkastellaan eri näkökulmista ohjausosaamisen sisältöä ja rakentumista.

Julkaisun kolmannessa osassa ohjauksen ja valmennuksen kuvaaminen linkittyy johtamiseen ja työhyvinvoinnin edistämiseen. Artikkeleissa kerrotaan valmentavan johtamisen ja esihenkilötyön juurruttamisesta Diakin toimintaan sekä sen soveltamisesta kirkon alalla ja sosiaalialalla.

– Julkaisussa kuvataan muun muassa, miten henkilöstön hyvinvointia voidaan edistää valmentavalla otteella ja henkilöstön osallisuutta lisäämällä, Helminen summaa.

Tukea ohjaamisen kehittämiseen työelämäkumppaneille ja oppilaitoksille

Julkaisua voivat hyödyntää niin työelämäkumppanit kuin ammattikorkeakoulujen henkilöstötkin.

– Julkaisu voi lisätä ymmärrystä ammattikorkeakoulujen opetustoiminnasta ja siten esimerkiksi harjoitteluiden merkityksestä. Työelämää palvelee myös pohdinta siitä, miten osallistavan ohjauksen ja valmennuksen keinoin voidaan tuottaa esimerkiksi veto- ja pitovoimaa sosiaali- ja terveysalan työhön.

Tutustu julkaisuun

Helminen, J., Kajander-Unkuri, S., & Vesterinen, O. (toim.). (2022). Ohjaus- ja valmennusosaamista kehittämässä. Diakonia-ammattikorkeakoulun vuosikirja 2021. Diak Vuosikirja – Diak Yearbook 1). Diakonia-ammattikorkeakoulu. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-493-395-7

Julkaisu on luettavissa Theseuksessa.