Siirry sisältöön

Podcast antaa äänen päihteiden käyttäjien läheisille

Sirpa Vargenstam, Marja Hovi, Teemu Mailander seisovat pöydän ääressä.
Diakin sosionomiopiskelijoiden yhteistyössä A-klinikkasäätiön Lasinen lapsuus -tiimin kanssa tuottamassa podcast-sarjassa ääneen pääsevät päihteiden käyttäjien läheiset sekä alan ammattilaiset.

– Kun ideoimme opinnäytetyötä, halusimme päästä tuomaan heidän äänensä esille, joita ei usein kuulla. Sarjassa kuullaan kokemuksia heiltä, jotka ovat nähneet haitallisen päihteiden käytön aivan läheltä, kertovat opinnäytetyönään podcastit tehneet sosionomiopiskelijat Teemu Mailander, Sirpa Vargenstam ja Marja Hovi.

– Päihteiden käyttäjien läheisiä on Suomessa jopa pari miljoonaa, mutta he eivät aina pääse kertomaan tarinaansa. Tarjosimme neljälle päihteiden käyttäjän läheiselle mahdollisuuden kertoa oma tarinansa. Kahden ammattilaisen haastattelu täydentää kokemustietoa.  

Podcast-jaksot tarjoavat sisältöä perhedynamiikasta, tunteiden säätelystä, toivosta, vanhemmuudesta sekä resilienssistä ja suojaavista tekijöistä.

– Kohderyhmänä ovat ensisijaisesti päihteiden lähellä eläneet, mutta podcast-sarjan tarjoama kokemustieto voi tarjota jotakin kaikille, joita aihe tavalla tai toisella koskettaa. 

Yhteistyötahona toimi A-klinkkasäätiön Lasinen lapsuus -tiimi. Lasinen lapsuus -toiminnan tarkoituksena on ehkäistä ja vähentää vanhempien alkoholinkäytöstä aiheutuvia haittoja.  Tiimi tarjosi opiskelijoille ammatillista näkemystä podcast-jaksojen aiheisiin, käsikirjoituksiin, editointiin, julkaisuun ja palautteen keruuseen liittyen.  

Opiskelijat valitsivat kehittämispainotteisen opinnäytetyö muodoksi podcastin, sillä he kokivat sen matalan kynnyksen tavaksi tavoittaa ihmisiä.

– Erityisen hyvin sillä voi tavoittaa nuorempia ikäryhmiä, mutta ne eivät ole vieraita vanhemmillekaan ikäpolville.

 Prosessi on ollut kiinnostava ja olemme oppineet paljon. Toivomme, että podcast herättää ajatuksia kuuntelijassa.