Siirry sisältöön

Diak alkaa kouluttaa Porissa terveydenhoitajia

Diakonia-ammattikorkeakoulu aloittaa terveydenhoitajien kouluttamisen Satakunnan tarpeisiin. Ensimmäiset terveydenhoitajaopiskelijat aloittavat Porin-kampuksella elokuussa 2023.

Satakunnassa ei tällä hetkellä kouluteta lainkaan terveydenhoitajia. Koulutusta on toivottu alueelle, jotta voidaan turvata työntekijöiden saatavuus. Tarve koulutukselle on lähtenyt alueen terveysalan toimijoilta.

– Terveydenhoitajakoulutuksella on erityinen merkitys Satakunnan hyvinvointialueelle, koska sen avulla varmistetaan terveydenhoitajien saatavuus ja osaaminen nykyisiin eläköitymisiin ja tuleviin tarpeisiin, kertoo Satasairaalan hallintoylihoitaja Paula Asikainen.

Diak haluaa tuoda panoksensa tähän tarpeeseen. Viimesyksyisen kampusrakenneratkaisun myötä varmistui, että Diakilla säilyy jatkossakin kampus Porissa. Diak on kouluttanut terveydenhoitajia jo vuosien ajan Helsingin-kampuksellaan.

– Koulutuksen käynnistäminen Porissa on mahdollista, sillä opetussuunnitelma on valmiina ja koulutuksen toteutuksiin on toimivat suunnitelmat tehtynä, sanoo Diakin vararehtori, koulutusjohtaja Pirjo Hakala.

Terveysalan toimijat Satakunnassa ovat erittäin kiinnostuneita yhteistyöstä koulutuksen toteutuksessa ja toivottavat terveydenhoitajaharjoittelijat tervetulleiksi. Myös hyvinvointialueen väliaikaiselta johdolta on saatu lämmin kannatus koulutuksen käynnistämiselle.

– Koska terveydenhoitajan tutkinto sisältää myös sairaanhoitajatutkinnon osaamisalueet, voidaan samalla taata myös erityistason ja sairaalapalveluiden tarpeita Satakunnassa. Kun potilaita hoidetaan entistä enemmän kotona ja erilaiset mobiilisti toimivat terveydenhuollon palvelut sekä neuvonta- ja ohjauspalvelut lisääntyvät, tarvitaan laaja-alaista näkemystä terveyden edistämisestä sairauksien hoitoon ja kuntoutukseen, Asikainen sanoo.

Mukana koulutuksen suunnittelussa on ollut edustajia Satasairaalan lisäksi Rauman perhekeskuksesta, Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymästä, Säkylän terveyspalveluista, Porin äitiys- ja lastenneuvolasta ja Rauman sosiaali- ja terveystoimesta.

Diakilla ja sen satakuntalaisilla kumppaneilla on myös suunnitelmia rakentaa hankeyhteistyötä tukemaan terveydenhoitajien osaamisen laajempaa hyödyntämisestä uudella hyvinvointialueella.

– Olisi todella mielenkiintoista määrittää hanketyön kautta yhdessä Diakin kanssa tulevaisuuden terveysalan ammattilaisten osaamista, Asikainen sanoo.

Yhteyshenkilöt