Siirry sisältöön

Diakin ja Hoivatien yhteisenä tehtävänä sote-alan vetovoiman kasvattaminen

Diakin ja Hoivatien edustajat työpajassa
Viime talvena Hoivatie ja Diak allekirjoittivat yhteistyösopimuksen, ja 2.5.2022 yhteistyötä päästiin visioimaan ensimmäistä kertaa kasvokkain. Päivän aikana päällimmäiseksi asiaksi nousi usko alan vetovoimaan tulevaisuudessa.

Tapaamisen aluksi Hoivatien kehitysjohtaja Mikko Oranen muistutti, että uutena verkostona toiminnalle on olennaista, että tunnemme toisemme organisaatioina ja ihmisinä. Vahvan yhteisen arvomaailman värittämä keskustelu ja ymmärrys alan haasteista ja työelämän tarpeista tekivätkin työskentelystä heti jouhevaa ja tutustumisesta helppoa. Päivän tehtävänä oli, ei enempää eikä vähempää kuin, yhteisten strategisten tavoitteiden tarkentaminen, toimintasuunnitelman tekeminen ja pitkän aikatähtäimen visio yhteistyölle.

Muistatko ajan, jolloin kaikki halusivat töihin lastensuojeluun? Kysymys heitettiin ilmaan, kun tilaisuudessa lähdettiin kartoittamaan toimintaympäristön tilannekuvaa.

– Alan pito- ja vetovoiman romahtamisen taustalla on pitkän ajan yhteiskunnallinen kehitys ja kulttuurinen muutos. Samalla kun pandemia on alleviivannut sosiaali- ja terveysalan ammattien merkitystä, alan vetovoimaa vähentää jatkuva negatiivinen julkisuus. Korona-ajan kuormittavuus, työyhteisöjen hierarkkisuus ja johtamisen ongelmat ovat nousseet keskusteluissa esille. Hoitotyön tekijän perustyö on muuttunut ja usein omaa arvomaailmaa ei voi enää yhdistää työhön, totesivat Diakin toimitusjohtaja, rehtori Elina Juntunen ja Hoivatien liiketoimintajohtaja Nina Hynninen.

Oman lisänsä toimintaympäristöön tuovat muuttunut maailmantilanne, uudet hyvinvointialueet ja työvoiman saatavuuteen liittyvät haasteet. Verkostoyhteistyössä onkin tärkeää pohtia, miten arvokkaana ja arvostettuna ihmisläheinen työ nähdään tulevaisuudessa, ja mihin asioihin meidän tulee verkostona keskittyä nyt ja pitkällä aikajänteellä, jotta alan arvostus kasvaa.

Hoivatien Tiina Haanpää ja Diakin Elina Juntunen työskentelevät työpajassa.

Diakin ja Hoivatien yhteistyön piiriin kuuluvat koulutus- ja työssäoppimispalvelut, tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta sekä palvelut ja muu yhteistyö. Osana yhteistyötä Diak tarjoaa Hoivatielle koulutuspalveluita, joiden avulla Hoivatie voi entistä paremmin vastata tulevaisuuden osaajatarpeisiin. Koulutuspalvelut koostuvat tutkintokoulutuksesta (AMK ja YAMK) ja jatkuvan oppimisen palveluista. Lisäksi Hoivatielle räätälöidään erilaisia koulutuksia ja valmennuksia, mutta myös Hoivatien asiantuntijat pääsevät siirtämään osaamistaan opiskelijoille erilaisten luentojen, webinaarien ja yhteistyötapaamisten merkeissä.

Yhteistyön kautta Hoivatie tarjoaa Diakin opiskelijoille työelämämahdollisuuksia, kuten harjoittelupaikkoja ja opinnäytetyöaiheita. Opiskelijat pääsevät kehittämään työelämäosaamistaan Hoivatien yksiköissä.

– Hoivatielle tärkeä asia on mahdollistaa työntekijöille jatkuva oppiminen ja työssä kehittyminen. Yhteistyön myötä osaamisen kehittämiseen saadaan aivan uusia ulottuvuuksia, kun taas Diakin työntekijät ja opiskelijat pääsevät kurkistamaan suoraan työelämään Hoivatien työntekijöiden kautta, Hoivatien toimitusjohtaja Tiina Haanpää sanoo.

Tärkeää on myös kuulla, mitä opiskelijat toivovat opinnoilta ja tulevilta työnantajilta. Opiskelijan kiinnittäminen työnantajaan vaatii aidon kohtaamisen ja työn alkaessa hyvän perehdyttämisen. Keskusteluissa nousi esille harjoittelijoiden Hoivatien ikääntyneiden palveluiden yksikön työntekijöille antama kiitos ikäihmisten lämpimästä ja välittävästä kohtaamisesta.

– Opiskelijalle on hyvin merkityksellistä nähdä, miten asiakas kohdataan, Hynninen muistuttaa.

Yhteisesti tärkeäksi asiaksi nostettiin viestintä. Tarinallistamalla työntekijöiden arkea pystymme antamaan realistisen kuvan opiskelijoille yksiköissämme tehtävästä perustyöstä. Realistinen kuva on toiveikas ja valoisa, ei julkisuuteen nousevat yksittäiset epäkohdat. Viestinnällä voidaan huomioida ja jopa kumota virheellisiä ja haitallisia mielikuvia sosiaali- ja terveysalalta. Lisäksi omien organisaatioidemme kehittämisen – yhteisöohjautuvuus, tiimityöskentelyllä ja hierarkioiden purkamisen ­– kautta meillä on mahdollista päästä kiinni aivan uudenlaiseen sotearkeen.

Hoivatien Tiina Haanpää esitti päivän aikana toiveen, että yhteistyöverkoston toiminnasta on aidosti hyötyä jokaiselle osallistujalle.

– Uskon vahvasti, että tämä tavoite saavutettiin maanantain yhteistyötapaamisessa. Mieli on täynnä lukuisia ideoita ja kuvia iloisista kasvoista.

Niin, ja se yhteinen tärkeä tehtävä tuleville vuosille? Alan vetovoiman kasvattaminen.

Teksti: Anu Isoaho, Hoivatie
Kuvat: Hoivatie ja Diak

Lue lisää aiheesta:

Diak ja Hoivatie kehittävät sote-alan työelämäosaamista yhdessä