Siirry sisältöön

Diak ja Hoivatie kehittävät sote-alan työelämäosaamista yhdessä

Diak ja valtakunnallisesti sosiaalipalveluita tarjoava Hoivatie ovat allekirjoittaneet yhteistyösopimuksen, jonka tavoitteena on kiinteä yhteistyö sosiaali- ja terveysalan alueilla. Yhteistyön keskiössä ovat mm. lasten, nuorten, aikuisten ja perheiden palvelut, vammaispalvelut, mielenterveys- ja päihdekuntoutujien palvelut, ikääntyneiden palvelut sekä työllistämispalvelut.

Osana yhteistyötä Diak tarjoaa Hoivatielle laadukkaita koulutuspalveluita, joiden avulla Hoivatie voi edistää kykyään vastata tulevaisuuden osaajatarpeisiin. Koulutuspalvelut koostuvat tutkintokoulutuksesta (AMK ja YAMK) ja jatkuvan oppimisen palveluista. Tavoitteena on räätälöidä Hoivatielle myös henkilöstökoulutuksia ja tarpeen mukaan täydennyskoulutusta ja valmennuksia. 

– Keskustellessamme yhteistyöstä Diakin ja Hoivatien arvopohjat ovat olleet vahvasti esillä alusta asti. Jaamme vahvasti yhteisiä arvoja. Tavoitteiden ymmärtämiseksi on tärkeää tiedostaa työelämän tarpeet ja odotukset ja suunnata kohti tulevaisuutta, kertoo Diakin toimitusjohtaja, rehtori Elina Juntunen. 

Yhteistyön kautta Hoivatie tarjoaa Diakin opiskelijoille työelämämahdollisuuksia, kuten harjoittelupaikkoja ja opinnäytetyöaiheita. Opiskelijat pääsevät kehittämään työelämäosaamistaan aidossa työelämäympäristössä.  

– Diakin ja Hoivatien yhteinen tavoite on paremman elämän toteutuminen yhteiskunnassa. Jotta onnistumme vahvistamaan tämän tavoitteen toteutumista asiakkaidemme, työntekijöidemme, opiskelijoidemme ja yhteistyökumppaneidemme arjessa, on tärkeää, että olemme lähellä ihmistä hänen tarpeitaan ymmärtäen, kertoo Hoivatien toimitusjohtaja Tiina Haanpää. 

Yhteistyösopimuksessa osapuolet sitoutuvat myös toimimaan yhteistyössä tutkimus- ja kehittämishankkeiden (TKI) suunnittelun, rahoituksen hakemisen ja hankkeiden toteuttamiseksi, mutta myös mm. yhteisten tilaisuuksien ja tapahtumien järjestämiseksi sekä julkaisujen toteuttamiseksi. 

– Hoivatie haluaa mahdollistaa työntekijöilleen jatkuvan oppimisen ja työssä kehittymisen, ja Diak-yhteistyön myötä saamme vahvan kumppanin osaamisen kehittämiseen. Diak oppii samalla Hoivatien työntekijöiltä mitä korkeakoulun palvelujen tulisi sisältää palvellakseen parhaiten työelämää. Työelämän TKI-toimintaa kehitettäessä tarvitsemme toinen toisiamme. Hoivatielle on myös tärkeää sitoutua vastuullisen kehityksen periaatteisiin, mikä on sisällytetty Hoivatien tulevaisuusvastuulliseen strategiaan, kertoo Haanpää. 

– Ammattikorkeakoulut ovat työelämäkorkeakouluja. Diakin keskeisenä tehtävänä on laadukkaan koulutuksen ja työelämän tarvitseman osaamisen tarjoaminen, niin tutkintokoulutuksen kuin jatkuvan oppimisen näkökulmasta. Diakissa tehdäänkin vahvasti työelämäyhteistyötä ja pohditaan yhdessä, mitä on hyvän elämän ja maailman rakentaminen kumppaneidemme näkökulmasta, lisää Juntunen. 

Lisätiedot: 

Elina Juntunen, elina.juntunen@diak.fi  p. 040 766 1312 

Tiina Haanpää, tiina.haanpaa@hoivatie.fi