Siirry sisältöön

Kansalaiset ja työntekijät yhdessä sote-palveluja kehittämään

Uusi julkaisu ”Yhteiskehittämällä ratkaisuja sote-palveluihin - kansalaiset ja palvelunkäyttäjät mukaan kehittämiseen” tarkastelee yhteiskehittämisen käsitettä ja menetelmiä, sekä ammattilaisten ja hyvinvointipalvelujen käyttäjien suhteen muutosta. Julkaisun käytännön painopisteenä on yhteiskehittäminen erityisesti sote-palvelujen muutoksen näkökulmasta.

– Yhteiskehittämisessä tärkeää on, että palveluiden käyttäjät, kansalaiset ja työntekijät ovat mukana palveluiden kehittämisessä sen kaikissa vaiheissa, korostavat julkaisun toimittajat yliopettaja Elsa Keskitalo ja erityisasiantuntija Päivi Vuokila-Oikkonen.

Julkaisun artikkeleissa tarkastellaan hyvinvointijärjestelmien kehitystä ja yhteiskehittämisen käsitettä sote-palvelujen näkökulmasta. Artikkelit käsittelevät ajankohtaisia teemoja hyvinvointialueuudistuksesta asiakkaiden osallistamiseen ja muuttuvan palvelurakenteen vaatimiin uusiin ratkaisuihin.

Julkaisussa kuvaillaan erityisesti yhteiskehittämisen prosessia ja ratkaisukeskeisiä menetelmiä. Case-esimerkit kuvaavat syntyneitä ratkaisuja erilaisissa toimintaympäristöissä.

–  Yhteiskehittämisen käsitettä käytetään paljon, mutta usein sen sisältö jää epämääräiseksi. Julkaisu pyrkiikin selkeyttämään yhteiskehittämisen käsitettä ja menetelmiä teoreettisesti ja käytännön esimerkkien avulla. Tavoite on tarjota välineitä työelämän kehittämiseen ammattikorkeakoulun tehtävän mukaisesti, Keskitalo ja Vuokila-Oikkonen kertovat.

Voit lukea koko julkaisun Theseuksessa.

Keskitalo, E., & Vuokila-Oikkonen, P. (toim.). (2021). Yhteiskehittämällä ratkaisuja sote-palveluhin – kansalaiset ja palvelunkäyttäjät mukaan kehittämiseen. (Diak Työelämä 25). Diakonia-ammattikorkeakoulu. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-493-392-6

Lisätiedot
Julkaisun toimittaja, yliopettaja Elsa Keskitalo, elsa.keskitalo@diak.fi, p. 040 158 6739

Julkaisun toimittaja, erityisasiantuntija Päivi Vuokila-Oikkonen, paivi.vuokila-oikkonen@diak.fi, p. 040 829 7670