Siirry sisältöön

Dialogi-media: Korkeakoulujen kumppanuudet vastaavat yhteiskunnallisiin haasteisiin

Korkeakoulut kiinnittyvät ympäröivään yhteiskuntaan monenlaisten kumppanuusverkostojen avulla. Koulutustoiminnan lisäksi tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnalla lisätään parhaimmillaan vaikuttavuutta. Lue uudesta Dialogi-median teemanumerosta esimerkkejä Diakin kumppanuuksista ja yhteistyöverkostojen rakentamisesta.

– Pienenä ammattikorkeakouluna, jolla on valtakunnallinen tehtävä, olemme tottuneet vahvistamaan omia voimiamme verkostoitumalla ja liittoutumalla alueellisesti ja temaattisesti, kirjoittavat Diakin kehitysjohtaja Elina Ylikoski ja toimitusjohtaja, rehtori Elina Juntunen Dialogi-mediassa.

Kumppanuuksien avulla voidaan tarttua ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin haasteisiin. Yhden esimerkin tarjoaa Diakin ja Arcadan yhteistyönä syntynyt sairaanhoitajakoulutus, joka vastaa kaksikielisten terveydenhoitoalan ammattilaisten työvoimapulaan.

– Tulevien hyvinvointialueiden myötä oikeus saada terveydenhuollon palveluita kaksikielisesti tulee laajentumaan maantieteellisesti nykyiseen verrattuna. Laadukkaiden ja tasavertaisten terveyspalveluiden toteutumiseksi tarvitaan vielä aiempaa enemmän ammattilaisia, jotka osaavat kommunikoida kaksikielisesti, kirjoittavat Diakin terveysalan koulutuspäällikkö Annukka Armanto ja Arcadan terveysalan koulutuspäällikkö Maria Forss Dialogi-mediassa.

Diakin ja Arcadan kaksikielinen sairaanhoitajakoulutus alkoi syksyllä 2020 ensimmäisenä Suomessa. Yhteisen opetussuunnitelman mukaan toteutettava koulutus koostuu sekä suomen- että ruotsinkielisistä opintojaksoista.

– Kaksikieliseen koulutukseen osallistuneiden opiskelijoiden työskentelymahdollisuudet tulevat olemaan tulevaisuudessa laajat, koska he kykenevät toimimaan kaksikielisesti vaativissa terveydenhuollon tehtävissä.

Yhteisten arvojen puolesta

Monet Diakin kumppanuuksista perustuvat yhteisille arvoille. OKM:n rahoittama Romako – Askeleet huomiseen -hankkeessa autetaan yli 25-vuotiaita romaneita löytämään oma ammattialansa, suorittamaan ammattitutkintoja sekä löytämään harjoittelu- ja työpaikkoja.

Hankkeen ohjausryhmän jäsenen, AVI:n erikoissuunnittelija Malla Laitin mukaan romaniyhteisöllä on vahva luottamus Diakiin yhteistyökumppanina. Luottamus perustuu Diakin arvoihin, joissa eritaustaiset ja erilaiset ihmiset kohdataan luontevasti tasavertaisina. Hanketyö on ennen kaikkea kohtaamis- ja kommunikaatiotyötä.

– On hyvä, jos hankkeessa ei pitäydytä tiukasti vain asialistalla, vaan työntekijöillä on aikaa ja tilaa puhua vähän kaikesta muustakin. Silloin heidän välilleen syntyy ammattiyhteyden lisäksi henkilökohtaisen ja inhimillisen tason yhteys, Laiti kuvaa Dialogissa.

Opiskelijat mukaan kumppanuuksiin

Myös opiskelijoilla on usein rooli korkeakoulun kumppanuuksissa. Sininauhasäätiön Sanastotyö kiintiöpakolaisten kotoutumisen edistämiseksi -hankkeessa tuotettiin asumisen ja sosiaaliturvan sanastot ja videomateriaalit pakolaisille, jotta vasta Suomeen muuttaneet pakolaiset ymmärtävät paremmin asumisen ja sosiaaliturvan käytänteitä. Hankkeen rahoittajana toimi Euroopan unionin turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto AMIF.

– Diakin opiskelijat ja alumnit toimivat hankkeessa kääntämisen ja tulkkauksen sekä sanastotyön asiantuntijoina, ja pystyivät näin hyödyntämään monipuolisesti Diakin tulkki (AMK) -koulutuksen antia. Lisäksi osallistujien projekti- ja ryhmätyöskentelytaidot kehittyivät edelleen hankkeen myötä, kirjoittavat Sininauhasäätiön projektikoordinaattori Minna Kilpinen ja Diakin tulkkauksen yliopettaja Gun-Viol Vik.

Lue lisää