Siirry sisältöön

Diak vastaa varhaiskasvatuksen työvoimapulaan uusilla polkuopinnoilla

Diak tarjoaa lähihoitajille ja lastenhoitajille polkuopintoja varhaiskasvatuksen sosionomeiksi. Ilmoittautuminen alkaa 28.3.2022.

Viime vuosina on uutisoitu laajasti varhaiskasvatuksen työvoimapulasta. Alan työpaikkoja jää täyttämättä eri puolilla Suomea henkilökunnan puuttumisen vuoksi.

Diakonia-ammattikorkeakoulu vastaa osaltaan työvoimapulaan tarjoamalla kesästä 2022 alkaen lähihoitajille ja lastenhoitajille suunnattuja polkuopintoja, jotka tarjoavat väylän hakeutua varhaiskasvatuksen sosionomin tutkinto-opiskelijaksi.

– Diakissa meille on tärkeää tunnistaa työelämän tarpeita ja vastata niihin. Varhaiskasvatuksen työvoimapula on kova, ja varhaiskasvatuksen sosionomien kouluttaminen on järkevä keino sen helpottamiseen, sanoo Diakin vararehtori Pirjo Hakala.

Polkuopinnoilla tarkoitetaan avoimessa AMK:ssa suoritettavia lukuvuoden mittaisia opintoja, jotka suoritettuaan opiskelija voi hakea tutkinto-opiskelijaksi erillishaussa ilman yhteishakuun osallistumista.

Varhaiskasvatuksen sosionomin polkuopinnot järjestetään kokonaan verkossa, eli ne voi suorittaa eri puolilta Suomea. Polkuopinnot on mahdollista suorittaa työn ohessa, minkä takia ne ovat sekä työntekijälle että työnantajalle luonteva keino uuden pätevyyden hankkimiseen.

Varhaiskasvatuksen sosionomi on alan uusi ammattilainen

Varhaiskasvatuksen sosionomin tehtävänimike luotiin vuonna 2018 uudessa varhaiskasvatuslaissa. Kelpoisuuden saa suorittamalla 60 opintopisteen laajuiset varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikan opinnot osana sosionomi (AMK) -tutkintoa.

Tutkinnon osaaminen koostuu varhaiskasvatuksen lisäksi sosiaalipalveluiden tuntemuksesta ja niiden välisen yhteistoiminnan kehittämisestä. Varhaiskasvatuksen sosionomi osaa edistää lapsen hyvinvointia kokonaisvaltaisesti ja vastata erityisiin tuen tarpeisiin.

Tutkinnon suorittaja voi toimia varhaiskasvatuksessa esimerkiksi alueellisena varhaiskasvatuksen sosionomina tai päivähoitoyksikössä lapsiryhmästä vastaavana erillisenä varhaiskasvatuksen sosionomina.

– Varhaiskasvatuksen sosionomi ei ole vielä laajasti tunnettu nimike, mutta sen sisältöä on tarkennettu viime vuosina. Toivomme että nimike tulee työelämälle tutummaksi, kun uudet varhaiskasvatuksen sosionomit tulevat työelämään, Hakala sanoo.

Ilmoittautuminen polkuopintoihin

Ilmoittautumisaika varhaiskasvatuksen sosionomin polkuopintoihin on 28.3.–29.4.2022. Opinnot alkavat orientaatiotapaamisella kesäkuussa.

Polkuopinnot on suunnattu kasvatus- ja ohjausalan, sosiaali- ja terveysalan tai muun soveltuvan alan perustutkinnon suorittaneille, kuten lastenhoitajille tai lähihoitajille. Alan työkokemuksesta on hyötyä koulutuksen suorittamisessa. Opintojen hinta on 350 euroa (alv. 0 %).

Polkuopintojen eli ensimmäisen lukuvuoden ajan hakija on Diakonia-ammattikorkeakoulun avoimen AMK:n opiskelija. Siirtyminen tutkinto-opiskelijaksi tapahtuu elokuussa 2023 erillishaun kautta. Edellytyksenä on, että vaaditut opinnot on suoritettu ja suoritusten painotettu keskiarvo on vähintään 3 (asteikolla 1–5).

Ensimmäisen lukuvuoden opintojen jälkeen opinnot suoritetaan verkko-opintoina Diakin opintotarjonnan mukaisesti.

Lisätietoja

Lue lisää varhaiskasvatuksen sosionomin polkuopinnoista Diakin avoimen AMK:n sivuilta.