Siirry sisältöön

Dialogi: Osallistuvista oppijoista muutoksentekijöiksi

Diakista valmistuu sosiaali-, terveys-, kirkon ja tulkkauksen alan osaajia, joilla on vahvat kohtaamisen, ymmärtämisen ja kuuntelemisen taidot ja kykyä toimia osana moniammatillisia tiimejä. Dialogi-median uusi teemanumero esittelee Diakin pedagogisten valintojen kehyksen: dialogisen muutospedagogiikan.

Dialogisessa muutospedagogiikassa oppimista katsotaan tapahtuvan neljällä tavalla: dialogisuuden, tiedonhankinnan, tiedon luomisen ja muutoksen kautta. Ytimessä on vuorovaikutuksen merkitys.

– Kaikilla Diakin edustamilla aloilla keskeisin ammatillinen osaaminen tulee esiin juuri vuorovaikutuksen ja kohtaamisen taidossa, digitaalisen pedagogiikan ja sulautuvan oppimisen yliopettaja Olli Vesterinen sanoo Dialogissa.

– Dialogisuuden sisäistäneet ihmiset osaavat pyrkiä tasaveroisesti ja toisiaan kunnioittaen eteenpäin, kohti yhteistä uutta oppimista ja toimintaa.

Dialogiseen muutospedagogiikkaan sisältyvät opetuksen menetelmät eivät sinänsä ole Diakissa uusia, mutta pari vuotta sitten alkaneen, henkilöstöä laajasti osallistavan prosessin myötä muotoiltiin pedagogiikan suuntaviivat ja sanoitus.

Opetuksen perimmäisenä tavoitteena on tarjota opiskelijoille hyvät valmiudet toimia työelämässä innovatiivisina, aktiivisina ja yhteiskehittämiseen kykenevinä työntekijöinä, sosiaalialan yliopettaja Jari Helminen toteaa.

– Uskon vakaasti, että kun opiskelijat jo opiskeluaikanaan saadaan rohkeasti osallistumaan ja luomaan yhdessä, samaa toimintatapaa on helpompi jatkaa myös työelämässä, Helminen sanoo.

Valmiuksia työelämän tarpeisiin

Dialogisuus tarkoittaakin opetuksessa paitsi oppimisen menetelmää myös opiskelijan vuorovaikutusta työelämän suuntaan sekä Diakin vuorovaikutusta ympäröivään yhteiskuntaan.

– Joka kohdassa opintoja korostamme, että asiantuntijuus rakentuu jatkuvassa vuorovaikutuksessa, yhdessä muiden kanssa, kertoo suomen kielen ja viestinnän lehtori Hanna Hovila.

Hovilan mielestä ammattikorkeakoulun monialaisuus tukee yhdessä tekemistä. Yhdessä puolestaan voidaan ratkaista ongelmia ja saada aikaan muutosta.

– Meiltä valmistuu ammattilaisia aloille, joiden haasteet harvoin ovat ratkaistavissa vain yhdenlaisilla lähestymistavoilla, Hovila pohtii.

– Opintojen aikana kannustetaan muutoksentarpeen huomaamiseen. Meillä kasvatetaan asiantuntijoita, jotka uskaltavat puuttua epäkohtiin, sanoa että tämä ei toimi näin, ja nähdä muutoksen mahdollisuuden.

Opiskelijat mukana kehittämässä

Diakoniatyön sosionomiopiskelija Pauliina Jalola-Korhosaari on toiminut opiskelijaedustajana yliopettajien pedagogiikka ja kehittäminen -tiimissä. Hän on tyytyväinen suuntaan, mihin Diakin opetusta ollaan kehittämässä.

– Opiskelijana olen ennen kaikkea todella iloinen siitä, että Diakissa pedagogiikan kehittäminen otetaan tosissaan ja siihen satsataan, Pauliina Jalola-Korhosaari sanoo.

Jalola-Korhosaari kiittää siitä, että Diakissa opiskelijoiden ääni otetaan vakavasti.

– Opiskelijat ovat arvokkaita viestintuojia siinä, mikä opetuksessa toimii ja mikä ei. Tätä resurssia Diakissa on ansiokkaasti selvitetty ja hyödynnetty esimerkiksi erilaisin opiskelijakyselyin.

Dialogi 5/2021: Dialoginen muutospedagogiikka

Dialogin tuore teemanumero pureutuu dialogiseen muutospedagogiikkaan ja erityisesti dialogisuuden merkitykseen opetuksessa. Teemanumeron blogeissa ja artikkeleissa jaetaan esimerkkejä pedagogisista valinnoista opetuksessa ja hankkeissa.