Siirry sisältöön

Ratkaisuja osatyökykyisten henkilöiden työllistämiseen

Työllisyysasteen nostaminen edellyttää osatyökykyisten työllistymistä nykyistä laajemmin. Yhteiskunnallisten yritysten kehittäminen on yksi keino tavoitteen saavuttamiseksi. Diakin tuore julkaisu kuvaa yhteiskunnallista yrittäjyyttä ja esittelee yhteiskunnallisen yrittäjyyden kehittämiselle mallia Suomessa. 

Yhteiskunnallinen yritys korostaa toiminnassaan vastuullisuutta, avoimuutta ja läpinäkyvyyttä sekä hallintomallissaan osallisuutta ja demokratiaa. Yhteiskunnallinen yritys harjoittaa liiketoimintaa yhteiskunnallisen tavoitteensa toteuttamiseksi ja käyttää suurimman osan voitostaan tämän tavoitteen edistämiseen.

– Suomessa yhteiskunnallisten yritysten toimintaedellytykset ovat kehittymättömät, esimerkiksi koulutusta ja tutkimusta ei juurikaan ole eikä yritysten toimintamallia tunnisteta erilaisissa rahoituskanavissa, kertoo Silta-Valmennusyhdistyksen ja ValoValmennusyhdistyksen johtaja ja Ilona-hankkeen projektipäällikkö Eeva Salmi.

Keväällä 2021 Suomen hallitus julkaisi ensimmäisen yhteiskunnallisten yritysten strategian, jonka tavoitteena on vahvistaa yhteiskunnallisten yritysten toimintaedellytyksiä, lisätä yritysten määrää sekä kehittää osaamista.

Julkaisu osallistuu tähän kehittämiseen esittelemällä suomalaisen mallin osatyökykyisten työllistämiseen yhteiskunnallisen yrittäjyyden avulla.

– Toimintamalli tukee hyvin yhteiskunnallisten yritysten strategian toimeenpanoa ja siinä on huomioitu myös Euroopan tasolla tapahtuneet ja tapahtuvat edistysaskeleet yhteisötalouden vahvistamiseksi, kertoo Salmi.

Julkaisu käy läpi yhteiskunnallisen yrittäjyyden kehittymistä Suomessa sekä siihen liittyvää käsitteistöä. Se käsittelee myös yrittäjyyden kansainvälisiä rakenteita ja verkostoja sekä arvioi, millaista liiketoimintaosaamista yhteiskunnallisissa yrityksissä tulevaisuudessa tarvitaan.

Julkaisu on syntynyt Ilona – sosiaalinen yrittäjyys väylänä mielekkääseen työhön -hankkeen tuloksena. Ilona-hankkeen aikana pilotoitiin malleja, joiden tavoitteena on edistää osallistujien työllisyyttä.  Hanke sai rahoitusta Euroopan sosiaalirahastosta.

–  Hanke ottaa vahvasti kantaa kaikkien oikeuteen päästä työmarkkinoille kykyjensä mukaan. Diak oli yksi hankkeen osatoteuttajista ja sen roolina oli soveltavan tutkimustiedon tuottaminen erilaisista kansainvälisistä malleista ja vertailujen tekeminen pilottien osalta, kertoo hankkeen Diakin edustajaTKI-asiantuntija Harri Kostilainen.

Ilona – sosiaalinen yrittäjyys väylänä mielekkääseen työhön -hanke toteutettiin vuosina 2018–2021. Päätoteuttajana toimi Silta-Valmennusyhdistys ja osatoteuttajina olivat Vates säätiö, Diakonia-ammattikorkeakoulu, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos sekä Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus.

Julkaisutiedot:
Salmi, E., & Savela-Vilmari, K. (toim.). (2021). Yhteiskunnallinen yrittäjyys Suomessa – Malli osatyökykyisten henkilöiden työllistämiseen. (Diak Työelämä 24). Diakonia-ammattikorkeakoulu. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-493-387-2

Yhteystiedot:

Kati Savela-Vilmari, viestinnän asiantuntija, Vates-säätiö, kati.savela-vilmari@vates.fi

Eeva Salmi, johtaja, Silta-Valmennusyhdistys ja ValoValmennusyhdistys, Ilona-hankkeen projektipäällikkö, eeva.salmi@valo-valmennus.fi

Harri Kostilainen, asiantuntija (TKI), tutkija, YTT, Diak, harri.kostilainen@diak.fi

Helka Repo, viestinnän asiantuntija, Diak, helka.repo@diak.fi