Siirry sisältöön

Kehittämiskohteena yhdenvertaiset palvelut nuorille – uutta materiaalia julkaistu hanketyönä

Monikulttuurisen ja yhdenvertaisen ohjausosaamisen tarve on korostunut nuorten ja nuorten aikuisten palveluissa. Viime viikolla julkaistu Yhdenvertainen Ohjaamo -sivusto toimii työkaluna ohjaustoiminnan saavutettavuuden kehittämisessä. Materiaalin julkaisseen OSMO2-hankkeen tärkeänä tavoitteena on varmistaa ohjauksen saavutettavuus maahanmuuttajataustaisille asiakkaille.

Nuorten moninaisuuden hyväksyminen ja yksilöllinen kohtaaminen rakentavat nuorille arjen hyvinvoinnin perustaa. Näin ollen Ohjaamo-toiminnan kehittämisen keskiöön ovat nousseet yhdenvertaisuus, moninaisuuden arvostus, ja kyky vastata monikulttuurisen asiakaskunnan tarpeisiin. Ohjaamo tavoittelee hyvää valmiutta palvella maahanmuuttajataustaisia asiakkaita ja tukea heidän osallisuuttaan.

Ohjauksessa yhdenvertaisuus merkitsee yksilöllisyyttä, ohjattavan tarpeiden kohtaamista sekä tuen tarjoamista saavutettavalla ja osallistavalla tavalla. Tähän vastatakseen Ohjaamoissa ja niiden verkostoissa työskentelevien monikulttuurista osaamista kehittävä OSMO2-hanke on julkaissut yhdenvertaisen ohjaamisen käsikirjan.

Käsikirja tukee saavutettavia palveluita

Käsikirjan tarkoitus on viedä eteenpäin monialaista tieto-, neuvonta- ja ohjausosaamista nuorten palveluissa. Uusi materiaali antaa työvälineitä, joilla voidaan varmistaa Ohjaamo-palveluiden saavutettavuus maahanmuuttajataustaisille. Hanke on tarjonnut Ohjaamoille valmennusta ja koulutusta tasa-arvoiseen ja yhdenvertaiseen asiakkaan kohtaamiseen.

OSMO2 – Monikulttuurista osaamista Ohjaamoihin -hanke on tuottanut viimeisellä toimintakaudellaan yhdenvertaisen ohjauksen materiaalia ohjaajille:

Ohjaamot ovat alle 30-vuotiaiden nuorten matalan kynnyksen palvelupisteitä, joiden ydintoimintaan kuuluu henkilökohtainen neuvonta ja ohjaus, tuki elämänhallintaan, urasuunnitteluun, sosiaalisten taitojen ja valmiuksien kehittämiseen sekä kouluttautumisen ja työllistymisen tukeminen.

Syksyllä 2021 päättyvän OSMO2-hankkeen toteuttivat Jyväskylän ammattikorkeakoulu (JAMK), Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak), Hämeen ammattikorkeakoulu (HAMK) ja Åbo Akademi (ÅA). OSMO2-projekti toteutettiin Euroopan sosiaalirahaston rahoittamana vuosina 2019–2021.