Diakin opettajien työhyvinvoinnin kehittämiseen merkittävä rahoitus

Kolme henkilöä ovat palaverissa. Yksi kirjoittaa fläppitaululle ja toinen nostaa kätensä pystyyn sormi pystyssä. Kolmas katsoo fläppitaulua.
OAJ on jakanut työhyvinvointirahastostaan tukea hankkeisiin, jotka edistävät opettajien, alan esihenkilöiden ja työyhteisöjen työhyvinvointia. Suurimman tukisumman eli 110 000 euroa sai Diakonia-ammattikorkeakoulun opettajien paikallisyhdistys. Resurssit riittämään -hankeessa pohditaan keinoja keventää kuormitusta, tuetaan opetushenkilöstön yhteisöllisyyttä ja ratkotaan työhyvinvoinnin haasteita.

– Esimerkiksi työajan reilu kohdentaminen ja tiimin sisäisen asiantuntijuuden huomioiminen työajan suunnittelussa ovat teemoja, joihin hanke keskittyy, kertoo opettajayhdistyksen puheenjohtaja, lehtori Annukka Saarenmaa.

Valtakunnallisen opettajayhdistyksen hakema ja hallinnoima hanke toteutetaan tiiviissä yhteistyössä Diakonia-ammattikorkeakoulun kanssa. Diakissa on jo pitempään käyty keskustelua siitä, että resursointi ja opettajien työaikasuunnittelu kaipaisivat kehittämistä.

– Nykykäytäntö on työläs sekä lehtoreiden että koulutuspäälliköiden näkökulmasta. Hankkeessa voidaan lähteä kokeilemaan uudenlaisia käytäntöjä ja toivottavasti saada työsuunnittelua enemmän tiimeistä lähteväksi, kertoo Diakin vararehtori, koulutusjohtaja Pirjo Hakala.

Hankkeessa pilotoidaan työaikasuunnitteluun uusi malli korkeakoululle. Diakin henkilöstöpalvelut ja johto tukevat mallin kehittämistä sekä yhteistyötä koulutuspäälliköiden ja tiimien kanssa. Malli tulee Diakin lisäksi saataville ja sovellettavaksi myös muiden ammattikorkeakoulujen käyttöön.

Työhyvinvointia ja kuormituksen tasaamista korona-aikana

Opettajien jaksamisen tukeminen on toinen hankkeen keskeisistä tavoitteista, ja työhyvinvoinnin merkitys korostuu korona-ajan tuoman pitkän poikkeuksellisen jakson myötä. Lehtorit eivät ole päässeet tapaamaan toisiaan ja voimaantumaan yhteisestä kohtaamisesta, vaikka erilaisia etäajan verkossa tapahtuvan kohtaamisen muotoja on kehitettykin.

– Nyt meidän on mahdollista kehittää suunnittelua paremmaksi, jotta työaikaa käytetään olennaiseen tekemiseen. Samalla hanke antaa aikaa keskustelulle, kohtaamiselle ja yhteiselle kivalle tekemiselle. Niiden avulla hyvinvointi paranee ja helpottaa yhteistä suunnittelua jatkossa, kuvailee yhdistyksen tiedottaja, lehtori Ulla Niittyinperä.

Diak on pyrkinyt tukemaan henkilöstön jaksamista järjestämällä yhteistä koulutusta ja työpajoja ajankäytön hallintaan ja omaan hyvinvointiin liittyen.

– Hanke täydentää erinomaisella tavalla Diakin omia toimia henkilöstön jaksamisen tueksi, Hakala sanoo.

Resurssit riittämään -hankkeen toiminta-aika on 1.9.202130.6.2023. Hankkeen päätoteuttaja on OAJ:n Diakonia-ammattikorkeakoulun opettajien paikallisyhdistys ry, ja osatoteuttaja Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak). Hanketta rahoittaa Opetusalan ammattijärjestö OAJ.

Lisätietoja: