Prikka kiertoon -logistiikkakeskus aloitti toimintansa Oulussa

Kolme henkilöä lastaavat pahvilaatikoita kuljetuskärryyn.
Prikka kiertoon -logistiikkakeskuksen toiminta käynnistyi maanantaina 30.8.2021. Hanke kehittää oululaista mallia hävikkiruuan logistiikkaan ruoka-aputoimijoille. Hävikkiruuan tehokkaan kuljetuksen ja jakelun lisäksi etsitään erilaisia polkuja työelämään ja rakennetaan lämminhenkistä yhteisöä. Toiminta perustuu Diakissa toteutettuun Oulun Prikka -esiselvityshankkeeseen.

Prikka kiertoon -hanke kehittää oululaista mallia hävikkiruuan logistiikkaan. Välivarastoinnin jälkeen ruoka jaetaan ruoka-aputoimijoille ja sitä kautta avun tarvitsijoille.

Logistiikkaa ja toimintamallia kehittäessä luodaan samalla kiertotalouden työkokeilu- ja työpaikkoja sekä viitoitetaan alalle johtavia ura- ja työllisyyspolkuja. Merkittävä tavoite on auttaa vaikeassa työmarkkina-asemassa olevia oululaisia, esimerkiksi nuoria, ikääntyneitä, pitkäaikaistyöttömiä ja osatyökykyisiä, pääsemään työhön kiinni.

Parhaillaan keskukseen etsitään työntekijöitä työkokeiluun, -harjoitteluun ja palkkatukityöhön. Yhteisöllistä tekemistä löytyy myös vapaaehtoisille.

Esiselvityksestä pohjaa logistiikkakeskukseen

Prikka kiertoon -kehittämishanketta hallinnoi Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö. Muita toteuttajia ovat Diakonia-ammattikorkeakoulu, Oulun evankelisluterilainen seurakuntayhtymä, Oulun Diakonissalaitoksen säätiö ja Oulun kaupunki.

Hanke toteutetaan Euroopan sosiaalirahaston työllisyys ja työvoiman liikkuvuus -rahoituksella ja toteuttajien omarahoituksella.

Hankkeen taustalla on Diakin toteuttama, syksyllä 2020 valmistunut Oulun Prikka -esiselvitys (pdf)

Lue lisää:

Hankkeen mediatiedote

Helsingin Diakonissalaitoksen blogi

Kuva: Alex Mecl / Unsplash