Romako-hanke kannustaa työnantajia mukaan luomaan yhdenvertaista työelämää

Kuvitus, jossa teksti "Romako-askeleet huomiseen". Nainen valmistujaislakki päässä ja todistus kädessä kättelee miestä.
Romanien koulutustaso ja työllistyminen ovat kohentuneet huomattavasti viime vuosikymmeninä. Vielä on kuitenkin kurottavaa muuhun väestöön verrattuna, ja työnantajien ehkä tiedostamattomatkin asenteet vaikuttavat romanien työllistymiseen.

Romako – Askeleet huomiseen tukee pääkaupunkiseudun aikuisia romaneita suorittamaan ammattitutkinnon ja saamaan harjoittelu- ja työpaikkoja. Romako kutsuu myös työnantajat mukaan rakentamaan yhdenvertaista työelämää.

Romanitaustaisille osallistujille tarjotaan ammatinvalintaohjausta sekä muuta tukea opintojen aloittamiseen. Ammattiopintojen aikana osallistujat opiskelevat omissa ammatillisissa ryhmissään, ja lisäksi heillä on tukenaan vertaisryhmä.

– Jokaiselle opinnot aloittavalle pyritään myös etsimään omalta alalta kokenut mentori, joka auttaa ammatillisen identiteetin ja työverkostojen rakentamisessa. Ammattitutkinnon suorittaneita autetaan työpaikan löytämisessä, ja valmennetaan tarpeen mukaan myös korkeakouluopintoihin, kertoo hankkeen asiantuntija Tamara Åkerlund Diakista.

Kaikki mukaan muutokseen

Tavoitteena on, että hankkeen avulla todella avataan ovet työelämään myös romanitaustaisille ammattilaisille. Hanke vaikuttaa kahteen suuntaan: niin romaniopiskelijoita tukien kuin työelämää haastaen.

– Romako jatkaa sitä uraauurtavaa työtä, jota Diak on aiemmissa hankkeissa tehnyt romanien koulutuksen, työllisyyden ja yhteiskunnallisen aseman eteen. Kaikkia tarvitaan mukaan tekemään rakenteellista muutosta, sanoo Katri Perho, hankkeen projektipäällikkö.

Romako haastaa työnantajat konkreettiseen toimintaan yhdenvertaisen työelämän rakentamiseksi. Hankkeen nettisivuille luodaan työnantajapooli, johon työnantajia haastetaan ilmoittamaan valmiutensa ottaa vastaan romanitaustaisia harjoittelijoita ja työntekijöitä. Työnantajapoolista romanitaustaiset opiskelijat ja ammattilaiset voivat etsiä itselleen sopivia harjoittelu- ja työpaikkoja ammattialoittain. Harjoittelupaikkaa voi poolin lisäksi kysyä sieltä mistä parhaaksi katsoo.


Lisätietoja hankkeesta:

Romako-hanketta (2021-2024) hallinnoi Diakonia-ammattikorkeakoulu. Hankkeen päärahoittajana toimii opetus- ja kulttuuriministeriö ja osatoteuttajana on Stadin ammatti- ja aikuisopisto.

Hankkeen Facebook: Facebook.com/romakohanke 
Hankkeen verkkosivut avautuvat syksyllä 2021 osoitteessa romako.diak.fi.