Siirry sisältöön

Dialogi-media: Pandemia uuvutti korkeakouluopiskelijat

Korona-aika on vaikuttanut monella tapaa korkeakoulun arkeen. Poikkeuksellisen voimakkaasti sen vaikutukset näkyvät opiskelijoiden hyvinvoinnissa, ilmenee Dialogi-median uudesta teemanumerosta.

Viime vuonna tehdyssä Suomen opiskelijakuntien liitto SAMOKin etäopiskelun laatukyselyssä ilmeni, että jopa 60 prosenttia opintojensa alkuvaiheessa olevista opiskelijoista koki stressin ja uupumuksen lisääntyneen pandemia-aikana. Myös heidän opiskelumotivaationsa oli heikentynyt.

Helsingin yliopiston opiskelijoiden uupumusta kartoittaneen kasvatustieteen professori Katariina Salmela-Aron mukaan Helsingin yliopiston opiskelijoista 22 prosenttia on ollut erittäin voimakkaasti uupuneita, 27 prosenttia uupuneita ja 30 prosenttia uupumisriskissä.

– Uupuminen on todella omilla luokkalaisillani arjessa läsnä ja kuulen jaksamisen ongelmista O’Diakon toiminnan kautta myös laajemmin, Diakin opiskelijakunta O’Diakon puheenjohtaja Elisa Laitila kertoo Dialogissa.

O’Diakon varapuheenjohtaja Jere Höyhtyästä on erityisen surullista se, etteivät pandemia-ajan vuosikurssilaiset pääse ryhmäytymään ja tutustumaan toisiinsa.

– Tunnistan joitakin luokkakavereitani vain heidän äänensä perusteella. Opiskelijakunnalla, lehtoreilla ja lukukausivastaavilla tulee olemaan ryhmäyttämisessä iso työ edessään, kun kouluun päästään takaisin.

Diakin kuraattori Tiina Ikosen mukaan poikkeusaika on haastanut opiskelijoiden mielen joustavuutta, psyykkistä palautumiskykyä ja mielenterveyttä. Sosiaalisen kanssakäymisen lisäksi etäopiskelu voi jarruttaa ammatillisen identiteetin kehittymistä

– On tutkittu, että ammatillinen identiteetti, eli se kuka koen ammatillisesti olevani ja mihin kuulun nyt ja tulevaisuudessa, vahvistuu ennen kaikkea arkisessa ja yhteisöllisessä vuorovaikutuksessa eikä ainoastaan tietosisältöjä hankkimalla.

Pandemia-aika on opiskelijoiden lisäksi vaikuttanut monella tapaa korkeakoulun opintojen järjestämiseen sekä myös tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan. Moneen toimintaan se on tarjonnut myös oppia siitä, miten verkossa voi kohdata toisen ihmisen ja millaisia mahdollisuuksia on osallistua opetukseen ja erilaisiin tapahtumiin fyysisestä sijainnista huolimatta.

Dialogin teemanumero pureutuu siihen, minkälaisia vaikutuksia etätyökäytännöillä on ollut opiskelun lisäksi esimerkiksi hanketyöhön, tulkkauksen opetukseen, diakoniatyöhön tai opiskelijaharjoitteluihin.

Lue lisää