Siirry sisältöön

“Asiantuntijuus on jatkuva prosessi, jota ei voi koskaan saada valmiiksi”

Erika Jokinen, monikulttuurisuuden asiantuntijan erikoistumiskoulutus

Viisikymppinen Erika Jokinen suoritti Diakissa monikulttuurisuuden asiantuntijan erikoistumiskoulutuksen. Hän toimii suunnittelijana Hämeenlinnan kaupungilla kotoutumisen edistämisen palveluissa ja taustalta löytyy kymmenvuotinen työhistoria maahanmuuttajapalveluiden parissa.

– Kotoutumisen edistämisen yksikkö vastaa pakolaisten vastaanoton lakisääteisistä palveluista, matalan kynnyksen neuvontapalveluista ja monikielisestä verkkosivustosta sekä muun muassa työelämän ulkopuolella oleville maahan muuttajille suunnatusta ryhmätoiminnasta, kertoo Erika.

Erikan koulutuspolku on kulkenut matkailu- ja hoitoalojen kautta sosionomi-diakoniksi. Hän suoritti myös  ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon sosiaali- ja terveysalan johtamisesta. Sen jälkeen tuntui, että opintaival on jo riittävän pitkä ja opiskelu saa vähäksi aikaa riittää.

“Minua kiinnosti miten asiantuntijuus määritellään”

Hakuprosessiin Erika päätyi hetken mielijohteesta, vaikka läheiset muistuttelivatkin päätöksestä olla opiskelematta lisää. Hän painottaa, että aina voi opiskella lisää, iästä riippumatta.

Kun hän sattumalta törmäsi koulutukseen netissä, mieleen jäi erityisesti sen otsikossa mainittu sana “asiantuntijuus”.

– Minua kiinnosti se, että miten määritellään asiantuntijuus. Pitääkö sitä vielä opiskella, vaikka olisi työn puolesta jo kokenut jollakin osa-alueella? Olenko minä asiantuntija, ja voiko minusta tulla sellainen?

“Maailma muuttuu ja uusia ilmiöitä tulee aina lisää”

Monikulttuurisuuden asiantuntijan erikoistumiskoulutus on tiivis, kahden lukukauden mittainen kokonaisuus. Koulutus käsitteli laajasti monikulttuurisuutta ja maahanmuuton moninaisuutta monesta eri näkökulmasta.

Erika kokee, että opiskelijaryhmän kautta hän sai moninaisen käsityksen siitä, missä eri tehtävissä monikulttuurisuuden asiantuntijuutta voi hyödyntää ja minkälaisista näkökulmista asiaa voi katsoa.

– Pidän oman oppimisprosessin kannalta arvokkaana sitä, että koulutuksessa saatua uutta tietoa reflektoitiin oppimistehtävien kautta. Moni asia oli minulle jo käytännön kannalta tuttua, mutta koulutuksessa tietopohja sai ympärilleen uutta näkökulmaa.

Erika sai koulutuksesta myös vastauksen pohdintoihinsa asiantuntijuudesta.

– Sen ainakin opin, että asiantuntijuus on jatkuva prosessi, jota ei voi koskaan saada valmiiksi. Maailma muuttuu ja uusia ilmiöitä tulee aina lisää, siksi on tärkeää päivittää tietojaan sekä yhdistää olemassa olevaa ja uutta tietoa.

“Ei tarvinnut puolustaa miksi kotoutumista edistävä työ on tärkeää”

Erika pitää koulutukseen kuuluneita lähipäiviä tärkeinä, vaikka niitä jouduttiin harmillisesti koronatilanteen takia karsimaan pois.

– Ryhmässä oli paljon erilaista osaamista ja keskusteluissa jaettiin erilaista tietoa. Se auttoi reflektoimaan omaa osaamistani, kertoo Erika.

Jokainen ryhmäläinen tekee jollain tavalla töitä monikulttuurisuuden parissa ja on aiheesta kiinnostunut. Joukossa oli muun muassa niin järjestöissä, kunnilla kuin valtiolla työskenteleviä. Keskustelusta teki vaivatonta se, että osallistujat olivat niin sanotusti samalla puolella.

– Monikulttuurisuus oli meille tuttua ja olimme kaikki siitä kiinnostuneita. Se oli hedelmällistä, kun yhteisissä keskusteluissamme ei tarvinnut puolustaa sitä, miksi kotoutumista edistävä työ on tärkeää. Sain ryhmästä hyviä vinkkejä ja linkkejä työhöni, summaa Erika koulutuksen antia.

“Pidin arvokkaana asiantuntijaluennoitsijoita eri yliopistoista”

Yhdeksi koulutuksen tuomaksi konkreettiseksi hyödyksi Erika näkee se, että hän oppi hyödyntämään tutkimustietoa omassa työssään.

– On olemassa paljon tutkimusta ja tilastoja, joita voin käyttää palveluiden kehittämisessä ja suunnittelussa. Esimerkiksi kotivanhemmille suunnattu ryhmätoiminta antaa kotona lapsiaan hoitaville äideille mahdollisuuden opiskella suomen kieltä, ylläpitää ja kehittää osaamistaan, jotta polku koulutukseen ja työelämään olisi helpompaa perhevapaan jälkeen.

– Pidin myös arvokkaana asiantuntijaluennoitsijoita eri yliopistoista, kertoo Erika.

“Uusia palveluita suunniteltaessa tulee kiinnittää erityistä huomiota palveluiden saavutettavuuteen”

Erika suosittelee erikoistumiskoulutusta kaikille, jotka ovat kiinnostuneita monikulttuurisuudesta. Hänen mielestään on tärkeää haastaa uudenoppimiseen myös heidät, joille aihepiiri on entuudestaan tuntematon.

– Tulevaisuudessa Suomi kansainvälistyy edelleen kovaa vauhtia. Maahanmuuttajatyötä ei tehdä vain tietyissä yksiköissä, ja monikulttuuristuminen näkyy kaikkialla arjessa, myös erilaisissa palveluissa.

–  Palvelutuotannossa ja uusia palveluita suunniteltaessa tulee kiinnittää erityistä huomiota palveluiden saavutettavuuteen monikielisen ja –kanavaisen viestinnän kautta. Sähköisten palveluiden rinnalle tarvitaan kuitenkin edelleen myös monikielistä matalankynnyksen palveluneuvontaa.

– Monipuolisesta koulutuksesta on mielestäni hyötyä kaikille, jotka kaipaavat lisätietoa tai haluavat syventää osaamistaan. Koulutus antaa eväitä niin kulttuurienväliseen viestintään ja työkäytäntöihin kuin kotoutumisen lokaalin ja globaalin sekä monikulttuurisuuden moninaisuuden ymmärtämiseen.