Siirry sisältöön

Palkittu opinnäytetyö tukee rippikoulujen isosia ohjaajantyössään

Uskonnon, katsomuksen ja kasvatuksen tutkimusseura on myöntänyt vuoden 2020 Majakka-opinnäytetyöpalkinnon Diakin opiskelijoiden suunnittelemalle toiminnalliselle raamattumateriaalille, Raamisboxille. Materiaali suunniteltiin Tikkurilan seurakunnalle.

– Ideana oli tehdä materiaali, joka tukisi isosta tehtävässään eli ohjaajaroolissa oman isosryhmänsä kanssa, kertoo opinnäytetyössä mukana ollut Julia Sundvik.

Sundvikin, Minttu Johanssonin ja Paula Piiraisen suunnittelema Raamisboxi sisältää viisi erilaista teemakokonaisuutta, jotka käsittelevät Raamatusta tuttuja aiheita sekä esimerkiksi moraalin ja armon teemoja.

Teemalaatikot tarjoavat 45 minuutin mittaisia opetuskokonaisuuksia, jotka yhdistelevät eri menetelmiä, kuten pelejä ja tekstejä oppijoiden kiinnostuksen ja keskustelun herättämiseksi.

– Materiaali on monipuolinen ja sitä on helppo käyttää erilaisissa yhteyksissä, kuten isoskoulutuksessa ja diakoniatyössä. Se voi toimia myös alustuksena keskustelupiireissä, Sundvik kertoo.

Isostoimintaan materiaali sopii, sillä se tarjoaa matalan kynnyksen tukea pienryhmän ohjaamiseen.

– Isoset eivät usein ole paljonkaan rippikoululaisia vanhempia, joten kokemusta pienryhmän ohjaamisesta ei ole välttämättä ehtinyt kertyä. Materiaali on suunniteltu ja kehitetty kokeilujen pohjalta sellaiseksi, että se tukee isosta toimimaan oman pienryhmänsä kanssa.

Raamisboxin tekijät Minttu Johansson, Paula Piirainen ja Julia Sundvik.

Materiaaliin on merkitty myös henkilökohtaista ohjausaikaa isosille itselleen.

– Halusimme saavuttaa työllämme materiaalin, joka tukisi erilaisia oppijoita ja tukisi isosta kasvamaan tehtäväänsä.

Palkintoperusteiden mukaan opinnäytetyö on ajankohtainen ja innovatiivinen. Se tarjoaa konkreettisesti uutta näkökulmaa rippikoulun raamatturyhmien kehittämiseen ja isosten ohjaamiseen. Materiaali kehitettiin tiiviissä yhteistyössä Tikkurilan seurakunnan rippikoulutyötä tekevien työntekijöiden ja isosten kanssa. Tarkoituksena on levittää materiaalia jatkossa myös muihin seurakuntiin.

– Haluamme viedä materiaalia eteenpäin, jotta useampi seurakunta pääsisi hyötymään tekemästämme työstä. Majakka-palkinto innostaa meitä kehittämään ja viemään materiaalia toden teolla eteenpäin, Sundvik summaa.

Uskonnon, katsomuksen ja kasvatuksen tutkimusseura myöntää Majakka-palkinnon vuosittain seuran tutkimusalaan liittyvälle opinnäytetyölle. Palkinto koskee yliopistojen ja korkeakoulujen pro gradu -tutkielmia ja opinnäytetöitä. Seuran tavoitteena on edistää tutkimusta, joka kohdistuu erityisesti kirkkojen ja uskonnollisten yhteisöjen sekä eri katsomusten kasvatusajatteluun ja -toimintaan.

Opinnäytetyön voi lukea kokonaisuudessaan Theseuksessa.