Apua ajoissa – muutoksenhallintaa maatalousyrittäjille Etelä-Savossa

Nainen haravoi syksyn lehtiä.
Työikäisten maatalousyrittäjien hyvinvointia ja voimavaroja vahvistetaan Etelä-Savossa vuoden 2022 loppuun kestävässä hankkeessa.  Diakonia-ammattikorkeakoulu työhyvinvoinnin asiantuntijana ja ProAgria Etelä-Savo maatalouden kehittämis- ja neuvontaorganisaationa yhdistävät hankkeessa erityisosaamisensa maatalousyrittäjän tukemiseksi muutoksen keskellä. 

Maatalousyrittäminen on monenlaisessa murroksessa. Perheviljelmistä siirrytään kiihtyvällä vauhdilla kohti isompia yksiköitä. Maanviljelijän on nykyisin oltava myös yrittäjä, yrityksen johtaja ja usein myös työnantaja. Tämä edellyttää uudenlaisia taitoja ja osaamista.

Muutos voi konkretisoitua myös esimerkiksi sukupolvenvaihdoksessa, tuotannon muutoksissa tai kannattavuuden haasteissa. Myös työkyvyn muutokset, työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen tai uudelleenkouluttautuminen ja alan vaihto voivat askarruttaa.

‒ Pienen tai suuremman muutoksen keskellä on ihan okei miettiä, riittävätkö rahkeet, osaaminen, ja henkiset voimavarat tähän kaikkeen, projektipäällikkö Merja Nykänen Diakonia-ammattikorkeakoulusta sanoo.

Yhdessä uutta kohti – tilakäyntejä ja toimintaa

Maatalousyrittäjän työura muutoksessa -hankkeessa tunnistetaan maatalousyrittäjän arjen haastavia tilanteita ja niissä tarvittavia voimavaroja yhdessä yrittäjien kanssa. Jokaisen kokemus muutoksesta on yksilöllinen, ja siksi myös hankkeen toimintatavat nousevat yrittäjien toiveista.

‒ Ei ole mitään muottia, johon pitäisi mahtua, vaan suunnittelemme ja toteutamme hyvinvointia ja voimavaroja vahvistavat toimet yhdessä yrittäjien kanssa, Nykänen lupaa.

Käytännössä tarjolla on mm. muutosvalmennusta, yksilöohjausta, pienryhmätoimintaa, teemapäiviä ja benchmarkkausta. Hankkeen järjestämät toiminnat ovat osallistujille maksuttomia.

‒ Meidät on otettu yrittäjien keskuudessa mukavasti vastaan ja yhteydenottoja tulee tasaiseen tahtiin. On hienoa havaita, että yrittäjät haluavat pohtia erilaisia muutostilanteita yhdessä, hakea uusia näkökulmia ja lähteä kohti muutosta ratkaisukeskeisesti, Nykänen sanoo.

Toimivista menetelmistä koostetaan matalan kynnyksen hyvinvointia ja työssä jaksamista tukeva toimintamalli yrittäjien käyttöön yhdessä sidosryhmien kanssa.

‒ Hankkeen tavoitteena on myös rohkaista ja vahvistaa yrittäjiä hakemaan riittävän varhain tukea haasteelliseen tilanteeseen, jolloin voidaan paremmin välttää asioiden kriisiytyminen, Nykänen sanoo.

Maatalousyrittäjän työura muutoksessa -hanketta hallinnoi Diakonia-ammattikorkeakoulu ja osatoteuttajana on ProAgria Etelä-Savo. Hanketta rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto, Etelä-Savon ELY-keskus, alueen kunnat, LähiTapiola Savo-Karjala ja hankkeen toteuttajat.

Lisätiedot: