Erikoistumiskoulutuksella asiakas- ja palveluohjauksen asiantuntijaksi

Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutus on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalan korkeakoulututkinnon tai AMK-tutkintoja edeltäneen opistoasteen tutkinnon suorittaneille, jotka haluavat kehittää osaamistaan ja asiantuntijuuttaan asiakas- ja palveluohjauksesta.

Ihmisillä voi olla monenlaisia vaikeita elämäntilanteita: koulutuksesta tai työelämästä syrjään jäämistä tai ongelmia toimeentulon, mielenterveyden tai päihteiden kanssa. Yhä moninaistuvampien ongelmien ratkaisussa tarvitaan osaamista palveluihin ohjaamisesta ja niiden yhteensovittamisesta.

– Asiakas- ja palveluohjausta täytyy kehittää, koska asiakkailla on monimutkaisia elämäntilanteita ja palvelutarpeita. Myös sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteissa selviäminen on hankalaa, kertoo yliopettaja Jari Helminen.

– Jotta asiakkaiden palvelutarpeet tunnistetaan ja niihin voidaan vastata, täytyy asiakas- ja palveluohjauksen työmuotoja, -käytäntöjä ja -menetelmiä sekä ammatillista osaamista ja asiantuntijuutta kehittää, Helminen toteaa. – Myös asiakas- ja palveluohjauksen tulosten, vaikutusten ja vaikuttavuuden arviointimenetelmät vaativat kehittämistä.

Koulutus laajentaa sosiaali- ja terveysalan ammatillista osaamista

Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutuksen on suunnitellut 21 ammattikorkeakoulua yhdessä. Pääkaupunkiseudulla erikoistumiskoulutuksen toteuttavat yhteistyössä Diakonia-, Arcada-, Laurea- ja Metropolia-ammattikorkeakoulut.

Koulutus laajentaa ja syventää sosiaali- ja terveysalan ammatillista osaamista siten, että koulutuksen suorittanut voi toimia vaativissa palveluohjauksen ja palveluiden yhteensovittamisen tehtävissä, muun muassa palveluohjaajana, case managerina ja palveluiden integroijana.

– Sosiaali- ja terveysalan toimijoilla tulee olla osaamista asiakas- ja palveluohjauksesta, joten tarvitaan henkilöstöä, joka on erikoistunut siihen, Helminen kertoo.

Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutus on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalan korkeakoulututkinnon tai AMK-tutkintoja edeltäneen opistoasteen tutkinnon suorittaneille, jotka haluavat kehittää osaamistaan ja asiantuntijuuttaan asiakas- ja palveluohjauksesta. Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena, jossa on sekä lähi- että verkko-opiskelua. Lähiopetus järjestetään Helsingissä.

Koulutus on laajuudeltaan 30 opintopistettä ja sen hinta opiskelijalle on 1500 euroa.

Hae koulutukseen

Hakuaika tammikuussa 2021 alkavaan koulutukseen on 1.-30.10.2020. Hae koulutukseen ilmoittautumisportaalin kautta.

Lisätiedot: