Siirry sisältöön

Uusi julkaisu: palveluohjausta kehitettävä osana koko sote-järjestelmän kehittämistä

Sote-uudistuksessa palveluohjauksen kehittämisen tulisi olla osa koko sote-järjestelmän kehittämistä, ehdotetaan Diakin uudessa julkaisussa.

Monissa maakunnissa kehitetään parhaillaan palveluohjausta osana nykyistä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta. Palveluohjausta ei tulisi kuitenkaan kehittää vain erillisenä toimintana vaan osana koko järjestelmän kehittämistä, tietojärjestelmien ja ammattikäytäntöjen kehittämistä, sanoo dosentti Jorma Niemelä Diakin uudessa julkaisussa.

– Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen tavoitteena ovat ihmiskeskeiset, yhdenvertaiset palvelut. Tässä työssä palveluohjaus on noussut keskiöön. Jotta sote-palvelut aidosti palvelevat asiakkaita, tulee palveluohjauksen lisäksi kehittää koko järjestelmää, tietojärjestelmiä, organisaatiokulttuuria ja ammattikäytäntöjä ohjaaviksi, Niemelä summaa.

Diakin puheenvuorossa pohditaan, kehitetäänkö nykyisellään enemmän palveluohjausta, palveluohjaavaa sote-järjestelmää vai tulisiko näitä kehittää yhtä aikaa samana kokonaisuutena.

– Ainakin 13 maakuntaa kehittää parhaillaan palveluohjausta osana soteuudistusta. On vaara, että pyörä keksitään aina vain uudestaan. Julkaisu haastaa yhteiskehittämiseen kaikilla tasoilla.

Asiakasymmärrys palveluohjauksen ytimessä

Julkaisu lähestyy palveluohjaavuutta sen eri tasoilta: systeemitason, viestinnän ja ammatillisen kehittämisen näkökulmista. Niemelän mukaan sote-uudistuksen palveluiden kokonaisvaltainen kehittäminen edellyttää sote-maakuntien johdolta myös vahvaa asiakasymmärrystä. Vain siten luodaan asiakaslähtöinen ja kustannustehokas uudistus.

– Jos asiakas- ja potilastietojärjestelmät eivät toimi palveluohjaavasti ja ellei toiminnanohjausjärjestelmää ole viritetty tarkastelemaan asiakasvirtoja, ei erillisellä palveluohjauksella saavuteta kuin rajallinen hyöty.

Julkaisu on suunnattu sote-uudistuksen suunnittelijoille, kehittäjille ja toteuttajille valtakunnallisesti ja alueellisesti.

Julkaisu

Niemelä, J. (2020). Palveluohjaava sote-järjestelmä vai palveluohjaus – vai molemmat? Diak Puheenvuoro 32, Diakonia-ammattikorkeakoulu. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-493-371-1

Tutustu julkaisuun Dialogin julkaisupankissa tai Theseuksessa.