Tarinallisia tuokioita hoivatyöhön Pieksämäellä

Ompelulaatikko lankakerineen, jonka päällä ä kuva hoitajasta ja vanhuksesta pyörätuolissa ulkoilemassa. Mukana teksti: Omaishoitajahetki - kanssasi kahden. Tarinan rakentaminen omahoitajahetken ympärille. Asiakkaana muistisairas ja/tai vaihtelevasti toimintakykyinen vanhus, vammainen henkiilö tai mielenterveyskuntoutuja, Konkreettinen omahoitajan ja asiakkaan yhdessä tekemisen hetki. Mukana myös toteuttajien logot: ESR, Diak, ESSOTE, Kolomonen ry ja XAMK.
Kuinka luontoa ja taidetta voi tuoda mukaan hoivapalveluihin? Miten palvelutalon omahoitajahetki tai yhteinen ruokailu muuttuu yhteiseksi tarinaksi?

Pieksämäellä 29.9.2020 toteutettavassa Design Jam -tapahtumassa ideoidaan taide-, kulttuuri- ja luontolähtöisen toiminnan tarinallistamista sosiaali- ja terveyspalveluissa.

Design Jam on rento ja erilainen yhteiskehittämiseen perustuva oppimisympäristö, jossa ennalta määriteltyihin haasteisiin etsitään ratkaisuja yhdessä työntekijöiden, opiskelijoiden ja asukkaiden kanssa. Osallistujat osallistuvat jameihin etänä verkossa, ja tapahtumien keskuksena on Kulttuurikeskus Poleeni, josta etäyhteys jaetaan osallistujille.

Tarinat rikastamaan työarkea

Tarinan avulla taide-, kulttuuri- ja luontolähtöinen toiminta integroituu yhä merkityksellisemmäksi osaksi työyhteisön ja työntekijöiden arkista työtä. Tarinan on tarkoitus rikastuttaa työyhteisön ja työntekijöiden arkista työtä ja lisätä työn ja elämän mielekkyyttä myös asukkailla.

Monialaiset, 5–6 henkilön ryhmät kootaan ennakkoon ilmoittautuneista osallistujista, jotka ovat muun muassa sosionomi- ja yhteisöpedagogiopiskelijoita Xamkilta, Diakista ja Seurakuntaopistolta. Mukana on myös sote-työyhteisöjen edustajia.

Ryhmät työskentelevät ennakkoon määriteltyjen haasteiden parissa, joita ovat esimerkiksi:

Me mennään mettään ja mettä saa tulla meille

Kulttuuri kuuluu kaikille ja olen siihen osallinen

Tehtävänä on ratkaista haaste rakentamalla tarina taide-, kulttuuri- ja luontolähtöisen toiminnan ympärille, ja lopputuloksena on tarinallistettu toiminta tai palvelu. Kaikki ratkaistavat haasteet löytyvät Xamkin verkkosivulta.

Taide- kulttuuri- ja luonto-osaamista hankkeen työnä

Jamit järjestetään osana Parasta Etelä-Savoon – taide-, kulttuuri- ja luonto-osaamista sote- ja nuorisoalojen toimijoille -hanketta. Hankkeen tavoitteena on edistää hyvinvointiin vaikuttavien taide-, kulttuuri- ja luontolähtöisten menetelmien käyttöä sosiaali- ja terveyspalveluissa sekä kasvatus- ja nuorisoaloilla.

Hanketta toteuttavat Etelä-Savon alueella 1.1.2019-31.3.2021 välisenä aikana Kaakkkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk, Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä, ESSOTE, Savonlinnan Seudun Kolomonen ry ja Diakonia-ammattikorkeakoulu. Hanketta rahoittaa Euroopan Sosiaalirahasto (ESR) Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kautta.

Lisätietoja:

Tuula Pehkonen-Elmi, projektipäällikkö
p. 040 509 4277, tuula.pehkonen-elmi@diak.fi

Kuva:

Xamkin verkkosivut