Siirry sisältöön

Uusia työkaluja eri tavoin kommunikoivien kohtaamiseen sosiaali- ja terveysalalla

Sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset kohtaavat työssään ihmisiä, joiden kanssa heillä ei ole yhteistä kieltä tai joiden tapa kommunikoida poikkeaa heidän omasta tavastaan. Diakin tuore julkaisu kokoaa yhteen keinoja eri lailla kommunikoivien kohtaamiseen.

– Jokaisella asiakkaalla ja potilaalla on oikeus ymmärtää ja tulla ymmärretyksi häntä itseään koskevissa asioissa riippumatta hänen kommunikointitavastaan. Sosiaali- ja terveysalan työssä viestinnän taidot tulevat usein haastetuiksi, sillä työ on moninaista ja se kattaa kaikki ihmiset, kertoo kirjan toinen toimittaja, Diakin suomen kielen ja viestinnän lehtori Anna Liisa Karjalainen.

Julkaisu sai alkunsa, kun Karjalainen ja YAMK-opintoja tekevä kuurojen diakoniatyöntekijä Kristiina Wallenius-Penttilä huomasivat, ettei sosiaali- ja terveysalan viestinnän opetuksessa juurikaan oteta huomioon eri tavoin kommunikoivien kohtaamista eikä oppimateriaaliakaan ole saatavilla.

Julkaisu vastaa tähän tarpeeseen artikkeleilla, joissa alan asiantuntijat opastavat, miten ammattilainen voi menetellä vuorovaikutustilanteissa eri tavoin kommunikoivien kanssa.

– Julkaisu opastaa, miten kohdata ja kommunikoida esimerkiksi viittomakielisen, kuulonäkövammaisen, puhevammaisen ja näkövammaisen henkilön kanssa. Käsittelyssä on myös kommunikointi puhuttujen kielten tulkin välityksellä, selkokieli, niin sanottu olemuskieli sekä kielellisiin oikeuksiin perustuva lainsäädäntö. Julkaisussa on paljon käytännön esimerkkejä, Karjalainen ja Wallenius-Penttilä kertovat.

Toimittajien mukaan väestön ikääntyminen ja yhteiskunnan monikulttuurisuus lisäävät tarvetta taidoille kohdata eri tavoin kommunikoivia.

– Viranomaisen velvollisuus on huolehtia kielellisten ja kulttuuristen oikeuksien toteutumisesta myös asiakaskohtaamisissa. Kyse on jokaisen ihmisen perustavaa laatua olevasta tarpeesta ja oikeudesta saada olla yhteydessä muihin ja tulla kohdatuksi arvostavasti.

Julkaisusta hyötyvät kaikki, jotka tekevät työtä ihmisten parissa, mutta erityisesti se on suunnattu sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille ja ammattilaisille.

Julkaisutiedot

Karjalainen, A. L. & Wallenius-Penttilä, K. (toim.) (2020). Eri tavoin kommunikoivien kohtaaminen sosiaali- ja terveysalan työssä. Diak Opetus 5. Diakonia-ammattikorkeakoulu. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-493-359-9

Julkaisu on luettavissa maksutta Theseuksessa ja Dialogissa.