Koronakevään kokemuksista oppia OuluToivo2020-hankkeessa

Kesäkuun alussa käynnistyi OuluToivo2020-hanke, jonka tavoitteena on luoda tulevaisuuden mahdollisissa poikkeusoloissa käyttöön otettava tehokas ohjaus- ja koordinaatiomalli, joka vahvistaisi työikäisten osallisuutta, toimintakykyä ja yhteisöllisyyttä, sekä kehittäisi paikallisten toimijoiden (kaupunki-seurakunta-järjestöt) välistä yhteistyötä.

Hankkeen kohderyhmänä ovat työikäiset, työelämän ulkopuolella ja koulutuspaikkaa vailla olevat oululaiset. Hankkeessa kehitetään myös yhteistyötä elinkeinoelämän kanssa, sekä huomioidaan digitaalisten palveluiden hyödyntäminen poikkeusoloissa.

Koronan vaikutukset sote-palveluihin merkittäviä

OuluToivo2020-hanke syntyi koronavirusepidemian seurauksena, kun poikkeustilanteen vaikutukset alkoivat kasaantua ja vaikuttaa myös sosiaali- ja terveyspalveluiden, yhteisöllisyyttä tukevan toiminnan ja työllisyyspalveluiden järjestämiseen. Tämä näkyi myös kirkon diakoniatyössä esimerkiksi kasvaneena ruoka-avun tarpeena. Toisaalta seurakuntien resurssia vapautui, kun ns. kokoava toiminta oli tauolla.

OuluToivo2020-hanke tekee yhteistyötä Oulu-apu-toiminnan kanssa, jonka pääasiallinen kohderyhmä olivat ikäihmiset ja lapsiperheet.

– Oulu-avussa työskennelleet kertoivat työelämän ulkopuolella olevien työikäisten ikään kuin pudonneen kelkasta ja jääneen vaille tarpeellista kohtaamista, kertoo projektikoordinaattori Marjo Perämäki Diakista.

Myös opiskelijoiden on mahdollista tulla mukaan hankkeeseen erilaisten oppimis- ja kehittämistehtävien kautta.

Hanke saa rahoitusta Euroopan sosiaalirahastolta Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskuksen kautta sekä Oulun kaupungilta. Hankkeen päätoteuttaja on Oulun evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä, ja osatoteuttajana toimii Diakonia-ammattikorkeakoulu. Hanke päättyy 30.11.2020.

Lisätietoja:

Projektikoordinaattori Marjo Perämäki, p. 050 5353 785, marjo.peramaki@diak.fi

Asiantuntija, lehtori Heini Lekander, p. 050 4726 991, heini.lekander@diak.fi (elokuusta 2020 alkaen)