Siirry sisältöön

Uusi elämäntilannemittari auttaa havaitsemaan nuorten psykososiaalisia ongelmia

Puheenvuoro 28 -julkaisun kansikuva.
Diakonia-ammattikorkeakoulussa kehitetty 3X10D-elämäntilannemittari on uudenlainen väline, jonka avulla saadaan tietoa nuorten tuen tarpeista. Uutuusjulkaisu kertoo, miten elämäntilannemittaria voidaan hyödyntää palvelujärjestelmän monialaisessa yhteistyössä.

Nuorten psykososiaaliset ongelmat ovat nousseet viime vuosina julkiseen keskusteluun. On huomattu, että palvelujärjestelmä on liian pirstaleinen eikä tavoita nuorten moninaisia tarpeita.

– Nuorille tarvitaan uudenlaista tukea, jota voidaan antaa jo varhaisessa vaiheessa ja joka ylittää palvelusektoreiden rajat, kertoo julkaisun kirjoittanut mittarin kehittäjä ja Diakin asiantuntija, tutkija Sakari Kainulainen.

Julkaisussa kuvataan yksi tapa auttaa nuoria arvioimaan itse omaa elämäänsä kokonaisvaltaisesti ja kerrotaan, miten tämä itsearviointi voi auttaa monialaisen yhteistyön tekemistä.

Kokonaisvaltaista tietoa hyvinvoinnista

3X10D-elämäntilannemittari on kehitetty vuosien 2015–2019 aikana. Julkaisussa kuvataan kehitystyön vaiheet sekä esitellään tällä hetkellä käytössä olevat mittarin versiot ja niiden kehittäminen. Lisäksi kuvataan mittarin hyödyntämistä osana asiakkaan kanssa työskentelyä. Mittaria voidaan hyödyntää missä tahansa nuorten parissa tehtävässä työssä, esimerkiksi Ohjaamoissa.

– Tavoitteena on ollut luoda työväline, joka vahvistaa nuoren omia näkemyksiä tuen tarpeistaan ja helpottaa moniammatillista yhteistyötä. Samalla tavoitteena oli luoda mahdollisimman helppokäyttöinen mittari, joka antaa mahdollisimman kokonaisvaltaista tietoa asiakkaiden hyvinvoinnista, Sakari Kainulainen kertoo.

– Mittaria on kokeillut noin 10 000 ihmistä. Alustavien analyysien perusteella se näyttää kertovan luotettavasti ihmisen elämäntilanteesta, Kainulainen sanoo.

Versioita eri kohderyhmille

Julkaisussa esitellään mittarin sisältö ja käytön periaatteet. Julkaisu sopii kaikille, jotka tarvitsevat omaan työhönsä puheeksi oton välinettä ja siitä syntyvää tilastollista informaatiota.

– Monialaisen yhteistyön mahdollistaminen on tärkeää juuri nyt, kun tulevaisuuden sote-keskuksia ollaan rakentamassa eri puolilla maata, Kainulainen toteaa.

Alkuperäisen nuorille suunnatun elämäntilannemittarin lisäksi on kehitetty koululaisille ja heidän vanhemmilleen soveltuva mittari, joka on valmiina Omaolo-palvelussa. Mittarista ollaan kehittämässä omat versionsa myös esimerkiksi kehitysvammaisille sekä jälkihuollon piirissä oleville nuorille.

– Mittari tulee tukemaan näiden ryhmien kokonaisvaltaista hyvinvointia, Kainulainen sanoo.

Julkaisutiedot

Sakari Kainulainen (2019). 3X10D® -elämäntilannemittarin kehitystyö 2015–2019. (Diak Puheenvuoro 28). Helsinki: Diakonia-ammattikorkeakoulu. Saatavilla http://urn.fi/URN:ISBN::978-952-493-344-5

Julkaisu on luettavissa maksutta Theseuksessa.

Lisätietoja

asiantuntija, tutkija Sakari Kainulainen, sakari.kainulainen@diak.fi, puh. 040 869 6018

3X10D-elämäntilannemittarin esittely Diakonia-ammattikorkeakoulun sivuilla