Siirry sisältöön

Valmiuslain tuomat muutokset Diakin opetukseen

Diakin kampukset ovat kiinni aikavälillä 18.3.-13.4. ja opetus toteutetaan etäopetuksena. 

Tässä uutisessa täsmennettyä tietoa opiskelijoille etäopetuksesta, harjoitteluista, tenteistä ja rästipäivistä sekä kv-vaihdoista. Luethan myös 16.3. tiedotustilaisuudessa kysytyt kysymykset ja vastaukset täältä.

Etäopetukseen siirtyminen

Diak siirtyi etäopetukseen 17.3. lähtien. Opetuksesta vastaava lehtori tekee muutokset suoraan lukujärjestyksiin. Lukujärjestyksestä ilmenee, missä verkkoympäristössä ja -osoitteessa opetus toteutuu (Collaborate tai Teams).

Varmistathan, että omat verkkototeutukseen tarvittavat laitteesi ovat kunnossa (nettiyhteys, tietokone, headset). Diak ei pysty tarjoamaan opiskelijoille it-tukea kotiin.

Etäopetukseen osallistuessasi käytä Chrome-selainta kaikkeen. Jos liityt Collaborate-etäopetustiloihin, yhdistä headset tai muut äänilaitteet ennen liittymistä. Varmista, että se on tietokoneen asetuksissa oletuslaitteena ja liity vasta sen jälkeen istuntoon. Seuraa tiedotusta opintojakson Moodlehuoneessa. Testaa oma nettiyhteytesi ja kirjaudu etäopetustilaan hyvissä ajoin ennen opetuksen alkua. Mikäli kirjautumisessa on ongelmia, tarkista myös oma sähköpostisi mahdollisten ohjeiden varalta.

Lähiopetuksena toteutetaan poikkeuksellisesti vain muutamia loppuvaiheen hoitotyön simulaatioita, jotta opiskelijoiden valmistuminen ei viivästy. Simulaatiot toteutetaan max. 8 opiskelijan ryhmissä. Lehtorit ilmoittavat näistä kyseisille opiskelijaryhmille erikseen. Mikäli opiskelija on flunssainen tai sairaana, hän ei saa osallistua.

Muu simulaatio-opetus toteutetaan soveltuvin osin etävälinein ja lähiopetusta edellyttävät osat siirtyvät toteutettavaksi myöhemmin. Seuraa lukujärjestystäsi, missä ympäristössä simulaatiot toteutuvat. Myös lääkelaskujen tenttimiseen etsitään etäratkaisuja. Niistä tiedotetaan myöhemmin.

Viittomakielen ja puhevammaisten tulkkauksen loppukokeiden hoitamisen käytännöt informoidaan opiskelijoille 25.3. Kokeet järjestetään osittain etänä ja osittain kampuksella. Toteutuksessa noudatetaan hallituksen määrittämää max 10 hengen sääntöä.

Turun kampuksen tulkkausstudio on käytettävissä opinnäytetyöhön liittyen. Tila varataan normaalista MyDiakin kautta. Ilmoita varauksesta erikseen Raija Roslöfille (raija.roslof@diak.fi) lisäohjeiden saamiseksi.

Miten toimin, jos olen harjoittelussa tai menossa harjoitteluun? 

 • Harjoittelut toteutuvat normaalisti, mikäli harjoittelupaikoista ei tule esteitä niiden toteutumiseen.
 • Jos joudut karanteeniin, et saa jatkaa harjoittelua etkä mennä uuteen harjoitteluun karanteenin aikana.
 • Jos kuulut riskiryhmiin, olet sairas tai flunssaoireinen, et voi mennä harjoitteluun.

THL:n määritelmän mukaan riskiryhmiä ovat seuraavat:

 • Vaikea-asteinen sydänsairaus
 • Huonossa hoitotasapainossa oleva keuhkosairaus
 • Diabetes, johon liittyy elinvaurioita
 • Krooninen maksan tai munuaisen vajaatoiminta
 • Vastustuskykyä heikentävä tauti, esim. leukemia tai lymfooma
 • Tauti, johon saat vastustuskykyä heikentävää hoitoa (esim. elinsiirto, solunsalpaajat)
 • Yli 70-vuotiaat

Tekijöitä jotka saattavat lisätä koronavirusinfektion riskiä terveydelle ovat sairaalloinen ylipaino (BMI eli Body Mass Index yli 40) sekä päivittäinen tupakointi, jotka yleisesti ottaen heikentävät keuhkojen toimintaa.

Mikäli lähipiirissäsi on riskiryhmään kuuluvia henkilöitä, noudatetaan heitä hoitavien tahojen ja THL:n ohjeistuksia.

Jos harjoittelupaikka peruuttaa harjoittelun / ei ota vastaan harjoittelijoita, opintojen jatkumista suunnitellaan yksittäisten opiskelijoiden osalta opinto-ohjaajan kanssa.

Harjoitteluiden peruuntuminen ja korvaavat opinnot

Harjoittelupaikat ovat alkaneet perua harjoitteluita laajemminkin. Tällöin peruutus koskee suurempaa opiskelijaryhmää tai tietyn kampuksen harjoitteluita.

Koulutuspäälliköt selvittävät parhaillaan lehtoreiden kanssa, mitä muita opintoja voimme tarjota harjoitteluiden tilalle esim. aikaistamalla opintoja seuraavalta lukukaudelta. Tiedotamme näistä mahdollisuuksista mahdollisimman pian. Omaan hopsiin sopivia opintoja voi ottaa myös CampusOnlinen tarjonnasta. Sovi niistä kuitenkin opinto-ohjaajan kanssa.

Joissakin tapauksissa valmistuminen saattaa myöhästyä, jos loppuvaiheen harjoittelupaikkoja peruuntuu. Korvaavia harjoittelupaikkoja on nyt lähes mahdotonta saada.

Monet sairaalat tarvitsevat nyt loppuvaiheen sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajaopiskelijoita töihin. Palkallisella harjoittelun tavoitteita vastaavalla työllä voidaan nyt normaalia joustavammin korvata harjoittelua. Suositeltavaa on, että harjoittelulla olisi ohjaaja näissäkin tapauksissa, mutta jos se ei ole mahdollista, tavoitteet voidaan käydä läpi ohjaavan opettajan kanssa. Jos palkallisen harjoittelun sopimusta ei pystytä poikkeustilanteessa tekemään, voidaan siitäkin joustaa.

Harjoittelijoiden tulee noudattaa harjoittelupaikkojensa antamia koronaohjeita.

Miten toimin, jos tunnen itseni sairaaksi?

THL:n ohjeen (13.3.) mukaan jos oireet ovat lieviä, tauti sairastetaan pääasiassa kotona. Terveyskeskuksiin ei tule soittaa heti lievien oireiden ilmetessä, koska tauti on vaaraton suurimmalle osalle ihmisistä, THL kertoi. Terveydenhoitoon tulee ottaa yhteyttä, jos oireet ovat vakavia. Turhat yhteydenotot kuormittavat terveydenhuoltoa.

Mitä kampusten sulkeminen tarkoittaa?

Diakin kampukset on valmiuslain nojalla hallituksen päätöksellä suljettu. Kampuksilla ei voi opiskella lukuun ottamatta poikkeuskäytännöin toteutettavia simulaatioita ja tulkkauksen loppukokeita. Näissä ryhmäkoko on aina korkeintaan 10 henkilöä.

Kampusten kirjastot on suljettu, mutta ne palvelevat etänä. Kirjastohenkilökunta kartoittaa lehtoreiden pyynnöstä vaihtoehtoisia e-aineistoja, joilla voidaan korvata tenttimateriaalia.

Opintotoimistojen palvelut toteutuvat etäpalveluina, eivät kampuksilla.

Voinko tulla varattuun ohjausaikaan kampukselle (esim. kuraattoritapaamiset ja opinto-ohjaus)?  

Tapaamiset toteutetaan etänä aiemmin sovittuina ajankohtina. Opinto-ohjaaja tai kuraattori ilmoittaa sinulle käytettävän etäyhteyden. Voit myös varata uusia aikoja, jotka toteutetaan etäyhteyden avulla.

Voinko osallistua rästipäiviin ja tentteihin?  

Kampuksille sovitut rästipäivät toteutetaan mahdollisuuksien mukaan etävälinein. Niistä tulee tarkempaa tietoa erikseen.

Yleiset tentit toteutetaan sovittuina ajankohtina, mutta verkkototeutuksina. Selvitämme tämän viikon aikana, miten tenttiin ilmoittaudutaan ja miten tentti suoritetaan. Tiedotamme siitä heti, kun käytännöistä on sovittu.

Miten voin suorittaa tentin, jos en saa tenttikirjoja? Kirjasto selvittää parhaillaan, millä e-aineistoilla tenttikirjoja voitaisiin korvata. Niistä tiedotetaan mahdollisimman pian. Mikäli korvaavia materiaaleja ei ole saatavilla, tenttiminen siirtyy myöhempään ajankohtaan.

Olen palannut juuri ulkomailta, voinko mennä harjoitteluun?

Kaikki työ- ja opiskeluihin liittyvä matkustaminen ulkomaille on kielletty 31.5.2020 asti. Emme ota myöskään kansainvälisiä vierailijoita vastaan tänä aikana.  Hallituksen päätöksellä myös muu matkustaminen ulkomaille on kielletty.

Jos olet palannut ulkomailta Suomeen, et voi mennä harjoitteluun 14 vuorokauden aikana paluustasi.

Olen opiskelijavaihdossa tai suunnittelen opiskelijavaihtoon lähtemistä. Miten toimin?  

Suomen hallitus on edellyttänyt, että kaikki ulkomailla olevat suomalaiset palaavat pikaisesti Suomeen. Kv-vaihto on siis keskeytettävä. Kansainvälisen toiminnan tiimi on yhteydessä kaikkiin kv-vaihdossa oleviin ja ohjeistaa käytännön järjestelyistä. Apurahoja ei peritä takaisin.

Kaikki uudet vaihdot peruuntuvat tältä keväältä, eli keväältä 2020.

Opinnäytetyön arviointi

Opinnäytetyön arviointilomakkeet lähetetään opiskelijoille kampusten mahdollisen avautumisen jälkeen. Poikkeusolosuhteissa (näillä näkymin 13.4. asti) opiskelijoita tiedotetaan heidän saamistaan arvioinneista sähköpostitse. Sähköpostitse toimitamme joko kuvakaappauksen OT-lausuntolomakkeesta tai tekstimuodossa lomakkeen olennaiset tiedot: kokonaisarvosana, eri arviointiosa-alueiden arvosanat sekä sanallinen lausunto. Virallinen lausunto allekirjoituksineen lähetetään opiskelijalle kampusten avauduttua.

Opiskelijan palvelut Diakissa 18.3.-13.4.2020

 • Opintotoimistot: Kampusten opintotoimistot palvelevat osoitteessa opintotoimisto@diak.fi ja opintotoimistojen puhelinnumerot ja palveluajat löytyvät opintototoimistojen sivustolta.
 • IT-palvelut: IT:n palveluportaali tuki.diak.fi, sähköposti tuki@diak.fi ja puhelinpalvelu 029 469 6070, avoinna ma–pe klo 8–17. Tarkempaa tietoa ja ohjeita löytyy IT:n sivustolta
 • Opiskelijan KV-palvelutinternational.office@diak.fi. Etävastaanottoaikoja (puhelin, Colla, Teams, Skype) voi varata sähköpostitse.
 • Opinto-ohjaus: ota tarvittaessa yhteys omaan opinto-ohjaajaasi sähköpostitse ja sovi aika puhelinohjaukselle tai sähköpostiohjaukselle tai varaa aika verkkotapaamiselle opinto-ohjaajasi ilmoittamista tapaamisajoista MyDiakista.
 • Kirjaston palvelut: Chat päivystää ma-pe klo 9-16 https://diak.finna.fi  ja kirjaston sivulle on koottu kaikki palvelut ja palveluajat
 • Hakijapalvelut: hakuasioissa palvellaan osoitteessa hakijapalvelut@diak.fi ja puhelinnumero on 0400 725 384. Hakijapalveluiden sivut täällä.
 • Kuraattorit ja muut opiskeluhyvinvoinnin tukipalvelut ovat opiskelijoiden käytettävissä niin koronavirustilanteesta johtuvissa kysymyksissä kuin muissa keskustelutarpeissa. Oman kampuksen tukipalveluiden yhteystiedot löytyvät täältä.

Keneltä voin kysyä lisää?

Lisätietoa saat tarvittaessa osoitteesta korona@diak.fi. Kurssin suorittamiseen liittyvissä asioissa laita kysymyksesi suoraan Moodlen kurssialustalle.